Geschiedenis van ISACA 

 

ISACA is opgericht door IT-deskundigen die behoefte hadden aan een gemeenschappelijke bron van informatie, methoden en technieken in het groeiende gebied van auditing en beheersing van computersystemen. Vandaag de dag heeft ISACA heeft meer dan 115.000 leden wereldwijd.

Overzicht

ISACA is opgericht in 1967, toen een kleine groep gelijkgestemde professionals in audit en controle van informatievoorziening tot het inzicht kwam dat de afhankelijkheid van informatie steeds groter werd. Daarom ontstond de behoefte aan een centrale bron van kennis en ervaring. In 1969, formaliseerde deze groep zich in de EDP Auditors Association. In 1976 stelde deze vereniging een opleiding- en kennisinstituut in met als doel diepgaand onderzoek uit te voeren naar IT-beheersing en de kennis en de waarde van de IT-Governance uit te dragen. Voorheen stond deze vereniging bekend als de Information Systems Audit and Control Association. Tegenwoordig is de naam beperkt tot de afkorting ISACA, waarin het brede scala van IT-Governance professionals wordt weerspiegeld.

Vandaag de dag kenmerkt ISACA zich als vereniging met meer dan 115.000 leden door haar diversiteit. De leden wonen en werken in meer dan 180 landen en bestrijken een grote verscheidenheid van professionele IT - gerelateerde posities, bijvoorbeeld IT-auditor, consultant, opleider, IT security professional, regelgever, en Chief Information Officer. Sommige professionals zijn nieuw in het werkgebied, anderen acteren op midden management niveau en er bestaat een groep in de hoogste rangen. Zij werken in bijna alle branches, waaronder financiële en bancaire dienstverlening, accountants- en adviesbedrijven, de overheid en de publieke sector, nutsbedrijven en industrie. Deze diversiteit maakt het mogelijk dat leden van elkaar leren en ervaring kunnen uitwisselen over een groot scala van inhoudelijke onderwerpen. Dit wordt alom gezien als een van belangrijkste waarden voor ISACA.

Global Network

Eén van de sterke punten van ISACA is het netwerk van zogenaamde chapters. ISACA heeft in meer dan 80 landen meer dan 200 chapters. Deze lokale afdelingen verzorgen onderwijs, gemeenschappelijk gebruik van middelen, doen aan belangenbehartiging, faciliteren professionele netwerken en bieden tal van andere voordelen. Er bestaan chapters in Nederland en België.

Sinds haar oprichting is ISACA uitgegroeid tot dé normstellende organisatie voor IT-Governance, controle, beveiliging en audit professionals. De IT-audit en controlenormen worden wereldwijd toegepast. Onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen ondersteunt de uitdagingen waarvoor de professionals worden gesteld.

De Certified Information Systems Auditor (CISA) kwalificatie wordt wereldwijd gewaardeerd en is behaald door meer dan 109.000 professionals. De Certified Information Security Manager (CISM) kwalificatie is in het bijzonder gericht op informatie security management en is behaald door meer dan 25.000 professionals. De Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT) kwalificatie bevordert de ontwikkeling van IT-Governance gerelateerde kennis en ervaring en is behaald door meer dan 6000 professionals. De Certified in Risk and Information Systems Controle (CRISC) kwalificatie, voor hen die risico’s identificeren en beheren door middel van de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van informatiesystemen, is door meer dan 17.000 professionals behaald.

ISACA geeft een toonaangevend tijdschrift uit over informatievoorziening en haar beheersing, het ISACA Journal. De vereniging organiseert internationale conferenties over technische en managementonderwerpen in de domeinen IT-assurance, control, beveiliging en IT-Governance. Tezamen ondersteunen ISACA en het gelieerde IT Governance Institute wereldwijd de professionals in IT Control bij hun werk in deze voortdurend veranderende omgeving.

Voor meer informatie over ISACA’s diensten en producten volstaat een email aan: membership@isaca.org of info@isaca.nl.

Meer Informatie