ISACA Katowice -> Spotkanie UE Katowice 

 

 

  ISACA Katowice Chapter Meeting

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie do Katowic w dniu 
7 lutego 2017 (wtorek) w godz. 17.00-19:30
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny  aula Centrum Nowoczesnych
Technologii Informatycznych
Katowice ul. Bogucicka 5 - http://www.ue.katowice.pl/jednostki/cnti.html

Atak/Obrona
Zarządzanie incydentem bezpieczeństwa  cz. 1:
"Bezpieczeństwo w firmie
rzeczywistość czy ułuda ?

Rejestracja i uczestnictwo  w spotkaniu zapewnia uzyskanie 2 PKT CPE

Wydarzenie organizowane we współpracy
z Polskim Towarzystwem Informatycznym
oraz Polskim Oddziałem IEEE Computer Society
Patronat medialny Dziennik Internautów

PROGRAM SPOTKANIA

 

17:00-17:40 Symulacja cyberataków w firmie - Jak w prosty sposób sprawdzić zabezpieczenia przed hakerami?

Aleksander Ludynia – Starszy Menedżer w Zespole Zaawansowanych Usług Bezpieczeństwa EY

Aleksander Ludynia jest starszym menedżerem w zespole zaawansowanych usług cyberbezpieczeństwa  (Advanced Security Center) w firmie doradczej EY. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zakresie cybersecurity i zarzadzania ryzykiem w obszarze IT. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w firmie EY oraz jako szef zespołu bezpieczeństwa IT/OT w jednej z największych grup kapitałowych w Polsce. W ostatnim roku był m.in. zaangażowany w międzynarodowy projekt związany z zarzadzaniem ryzykiem w zakresie infrastruktury krytycznej. Jest również współpracownikiem Politechniki Sląskiej, gdzie wykłada na tematy dotyczące audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych.

 

17:40-18:00 Sesja Q&A

 

18: 00-18: 40 Kreowanie uzasadnionego zaufania do zabezpieczeń

prof. dr inż. Andrzej Białas Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Andrzej Białas, ukończył studia na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie również obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka, eksponując swój dorobek naukowy związany z różnymi aspektami bezpieczeństwa IT.
Obecnie jest zatrudniony na stanowisku prof. nadzw. w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach, gdzie realizuje prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, dotyczące : zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania, inżynierii zabezpieczeń, inżynierii wiedzy, systemów komputerowego wspomagania procesów związanych z bezpieczeństwem. Zrealizował 7 dużych projektów krajowych, 3 duże międzynarodowe, 16 mniejszych krajowych i 13 typowo wdrożeniowych. Jest autorem/współautorem 6 patentów i ponad 100 publikacji naukowych.
Równolegle z działalnością badawczo-rozwojową od kilkunastu lat prowadzi działalność dydaktyczną na uczelniach wyższych (zastosowania kryptografii, bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem, technika cyfrowa, modelowanie, systemy informacyjne zarządzania, testowanie oprogramowania). Obecnie jest profesorem w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na Wydziale Informatyki i Komunikacji.
Jest członkiem: grupy roboczej IFIP WG11.1 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji), EU IMGS TA4 (bezpieczeństwo),  zespołu ekspertów ENISA ds. opracowania założeń europejskiego systemu certyfikacji IT oraz Komitetu Technicznego PCA ds. opracowania krajowego systemu oceny i certyfikacji bezpieczeństwa produktów informatycznych według ISO/IEC 15408 Common Criteria.

 

18:40-19:00 Sesja Q&A

 

19:00-19:30 Dyskusja

 20:00 -  After party …

 

ZAPRASZMY - WSTĘP WOLNY

Rejestracja i uczestnictwo  w spotkaniu zapewnia uzyskanie 2 PKT CPE

UWAGA: Wykorzystując możliwości nowych technologii spotkanie odbędzie się równolegle w Katowicach i Warszawie połączonych mostem wideokonferencyjnym. Prelegenci będą prezentować swoje wystąpienie w Katowicach, a dwustronne połączenie wideokonferencyjne umożliwi uczestnictwo i zadawanie pytań obecnym w Warszawie.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o bezpłatną rezerwację udziału w spotkaniu na  

KATOWICE  

http://isaca-2017-02-07-katowice.evenea.pl/

 aula Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Katowice ul. Bogucicka 5 -
http://www.ue.katowice.pl/jednostki/cnti.html

 

WARSZAWA (tylko 50 miejsc)

multimedialna sala wideokonferencyjna Polskiego Towarzystwa Informatycznego ul. Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa

http://isaca-2017-02-07-warszawa.evenea.pl/


Patronat medialny Dziennik Internautów

 Dziennik Internautów


Wydarzenie organizowane we współpracy
z Polskim Towarzystwem Informatycznym
oraz Polskim Oddziałem IEEE Computer Society


IR PTI