ISACA Katowice -> Spotkanie UE Katowice 

 

 

  ISACA Katowice Chapter Meeting

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie do Katowic w dniu 
12 kwietnia 2017 (środa) w godz. 18.00-20:00
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny  aula Centrum Nowoczesnych
Technologii Informatycznych
Katowice ul. Bogucicka 5 - http://www.ue.katowice.pl/jednostki/cnti.html

Atak/Obrona
Zarządzanie incydentem bezpieczeństwa  cz. 2:
"
Analiza incydentu/ów bezpieczeństwa z punktu widzenia defensywy

Rejestracja i uczestnictwo  w spotkaniu zapewnia uzyskanie 2 PKT CPE

Wydarzenie organizowane we współpracy
z Polskim Towarzystwem Informatycznym
oraz Polskim Oddziałem IEEE Computer Society
Patronat medialny Dziennik Internautów

PROGRAM SPOTKANIA

18:00-18:30 Odpowiedzialność dostawcy usług IT za przypadki naruszenia cyberbezpieczeństwa

W sytuacji kiedy dojdzie do naruszenia cyberbezpieczeństwa, pokrzywdzony może upatrywać jego przyczyn w niewystarczających zabezpieczeniach stosowanych przez dostawcę IT w dostarczanych rozwiązaniach. Jak ustalić zakres odpowiedzialności dostawcy za cyberatak na podstawie przepisów prawa? W jaki sposób dostawca usług IT oraz jego pracownicy odpowiadają za przypadki naruszenia cyberbezpieczeństwa? Czy dostawca usług IT odpowiada za ataki hakerskie, a jeśli tak to kiedy i na jakich zasadach? Czy cyberatak może zostać potraktowany jako siła wyższa, która zwalnia strony z odpowiedzialności? Wystąpienie koncentruje się na odpowiedzi na powyższe pytania, w szczególności poprzez przedstawienie podstaw prawnych odpowiedzialności za naruszenie cyberbezpieczeństwa i ich możliwych modyfikacji umownych.

Agnieszka Wachowska:

Partner, Radca prawny Szef zespołu IT-Telco w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

Prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, a także zamówień publicznych w IT.Doktorantka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka na Universiteit van Tilburg (Holandia).

 W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, w tym również od strony podmiotów publicznych i zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych w IT. Odpowiedzialna także za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego.

 

 

18:30-19:30 Studium przypadku: KNF - kiedy następna farsa

Kiedy następna farsa, czyli opis kampanii zaczynającej się od naruszenia integralności serwisu KNF, przez infekcję komputerów, po działania wew.sieci zaatakowanych instytucji.
Jakie podejście, mechanizmy, narzędzia, procedury i ludzie mogą powstrzymać sukces podobnej kampanii.
Przemysław Skowron:

Założyciel marki White Cat Security odwracającej niekorzystny stosunek sił napastników do obrońców w największych polskich firmach.
W latach 2008-2015 stworzył i rozwijał zespół CSIRT (Computer Security Incident Response Team) dla Grupy Alior Bank, wcześniej związany z portalem Interia.PL i Fundacją PROIDEA.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie jako członek zespołów ofensywnych ("Red Team") i defensywnych ("Blue Team"). Zwolennik poznawania różnych podejść i łączenia ich - bez kurczowego trzymania się jednej dogmy (dogma <- Am God).

 

19:30-20:00 Dyskusja

 

20:00 -  After party …

 

ZAPRASZMY - WSTĘP WOLNY

Rejestracja i uczestnictwo  w spotkaniu zapewnia uzyskanie 2 PKT CPE

UWAGA: Wykorzystując możliwości nowych technologii spotkanie odbędzie się równolegle w Katowicach i Warszawie połączonych mostem wideokonferencyjnym. Prelegenci będą prezentować swoje wystąpienie w Katowicach, a dwustronne połączenie wideokonferencyjne umożliwi uczestnictwo i zadawanie pytań obecnym w Warszawie.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o bezpłatną rezerwację udziału w spotkaniu na  

KATOWICE  

http://isaca-2017-04-12-katowice.evenea.pl/

 aula Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Katowice ul. Bogucicka 5 -
http://www.ue.katowice.pl/jednostki/cnti.html

 

WARSZAWA (tylko 50 miejsc)

multimedialna sala wideokonferencyjna Polskiego Towarzystwa Informatycznego ul. Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa

http://isaca-2017-04-12-warszawa.evenea.pl/


Patronat medialny Dziennik Internautów

 Dziennik Internautów


Wydarzenie organizowane we współpracy
z Polskim Towarzystwem Informatycznym
oraz Polskim Oddziałem IEEE Computer Society


IR PTI