COBIT 5 Turkish 

 

COBIT 5 Turkish

  Download:  Member | Non-Member (complimentary)
Bookstore Purchase in Book Format:  Member US $50 | Non-Member US $65

COBIT 5 Enabling Processes Turkish

  Download:  Member (complimentary) | Non-Member US $50
Bookstore Purchase in Book Format:  Member US $60 | Non-Member US $75

COBIT 5 Implementation Turkish

  Download:  Member (complimentary) | Non-Member US $50
Bookstore Purchase in Book Format:  Member US $60 | Non-Member US $75

COBIT 5 for Assurance Turkish

  Download:  Member US $50 | Non-Member US $90
Bookstore Purchase in Book Format:  Member US $60 | Non-Member US $100

Assessor Guide: Using COBIT 5 Turkish

  Download:  Member US $50 | Non-Member US $70
Bookstore Purchase in Book Format:  Member US $60 | Non-Member US $80

Self-Assessment Guide: Using COBIT 5 Turkish

  Download:  Member (complimentary) | Non-Member US $15
Bookstore Purchase in Book Format:  Member US $15 | Non-Member US $35

PAM Using COBIT 5 Turkish

  Download: Member (complimentary) | Non-Member US $45
Bookstore Purchase in Book Format: Member US $30 | Non-Member US $50

Bu ürün, basılı olarak asgari 20 kitaplık özel siparişle temin edilebilir.

COBIT 5, kurumsal BT yönetişim ve yönetimi için kapsayıcı iş ve yönetim çerçevesidir. Bu cilt, COBIT 5’in 5 prensibini belgelemekte ve çerçeveyi oluşturan 7 destekleyici gerçekleştiriciyi tanımlamaktadır.

Bu dokümanı kurum liderleriniz, takım üyeleriniz, müşterileriniz ve/veya danışmanlarınız ile paylaşmanızı teşvik ediyoruz. COBIT, kurumların değeri maksimuma çıkarmasını ve 21. Yüzyılın para birimi haline gelen bilginin ilişkili riskini minimuma indirmesini sağlar. COBIT 5, herhangi bir kurumun, bilgi ve teknolojinin yönetişim ve yönetimi ile bağlantılı kritik iş sorunlarını etkili bir şekilde adreslemesine yardımcı olabilen dünya çapında kabul gören prensipler, uygulamalar, analitik araçlar ve modellerin kapsamlı bir çerçevesidir.