IT Audit and Assurance Guidelines: Slovenian 

 

 

Smernice dajanja zagotovil in revidiranja IS

Datum uveljavitve

2001   Revizijska listina 1. september 2014
2002   Organizacijska neodvisnost 1. september 2014
2003   Strokovna neodvisnost 1. september 2014
2004   Upravičeno pričakovanje 1. september 2014
2005   Potrebna poklicna skrbnost 1. september 2014
2006   Strokovna usposobljenost 1. september 2014
2007   Trditve 1. september 2014
2008   Merila 1. september 2014
2201   Načrtovanje posla 1. september 2014
2202   Ocenjevanje tveganja pri revizijskem načrtovanju 1. september 2014
2203   Izvedba in nadzor 1. september 2014
2204   Pomembnost 1. september 2014
2205   Dokazi 1. september 2014
2206   Uporaba dela drugih strokovnjakov 1. september 2014
2207   Nepravilnosti in nezakonita dejanja 1. september 2014
2208   Vzorčenje 1. september 2014
2401   Poročanje 1. september 2014
2402   Nadaljnja obravnava 1. september 2014