Please Sign In

Members, please sign in to access chapter information, including essential members-only content. If you are not sure you are a member, please sign in, and then click to My ISACA on the main ISACA web site to view your membership status and your chapter.Non-members are welcome to visit the public pages of this site.

 Verify a Certification

 Member in Focus

Member in FocusComing Soon
Member in Focus will feature members from your chapter who have excelled in their profession, shared their expertise, achieved honors or other distinguishable actions.

Click Here if you would like to nominate a fellow member to feature in this column.

Asociacija ISACA Lietuva

Asociacija ISACA Lietuva skleidžia žinias apie COBIT metodiką, padeda specialistams siekti CISA, CISM, CGEIT, CRISC sertifikacijos, bei stengiasi užtikrinti ir kelti šalyje atliekamo IT audito ir saugos valdymo kokybę.

Asociacija ISACA Lietuva (juridinio asmens kodas 300026101, sąskaita LT297044060004202586) yra paramos gavėjas, kuriam gali būti pervesta iki 2% FAPM (fizinių asmenų pajamų mokesčio) deklaruojant pajamas už praėjusius metus.


 

 Chapter News

ISACA Lietuva visuotinis narių susirinkimas 2018 m. kovo 21 d., 16.00 val. AB Telia Lietuva patalpose2/14/2018 4:39 PM
Asociacija ISACA Lietuva juridinio asmens kodas 300026101 Subačiaus g. 7 LT-01008 Vilnius Asociacijos ISACA Lietuva nariams Vilnius, 2018 m. vasario 14 d. Gerbiamieji, Vadovaudamasis Asociacijos ISACA Lietuva įstatų 4.4.1.3 punktu, šaukiu Asoc
More..