Apie ISACA 

 

Apie ISACA ®

“Būti pripažintais lyderiais informacinių sistemų audito ir valdymo srityje.”
(ISACA vizija)

Tarptautinės ISACA® asociacijos veikla prasidėjo 1967 metais, kai grupė audito specialistų, dirbančių informacinių technologijų srityje, norėdami viešai keistis geriausia praktika ir žiniomis, pradėjo kalbėtis apie visuomeninės organizacijos steigimo būtinumą. Taip 1969 metais JAV buvo įsteigta EDP (Electronics Data Processing) Auditorių Asociacija. 1976 metais, siekdama plėsti žinių bazę ir jos kokybę, asociacija įsteigė mokslo ir studijų fondą.

ISACA® turi virš 170 skyrių (Kiti skyriai), vienijančių narius iš daugiau nei 140-ties šalių. Ši organizacija vienija virš 65.000 IT specialistų, kuriančių ir vienijančių IT vadybos ir audito standartus, atliekančių tyrimus šioje srityje, skleidžiančių pažangią patirtį ir geriausias praktikas, skatinančių efektyvų informacijos, sistemų ir technologijų valdymą ir kontrolę. ISACA® darbe dalyvauja finansinėse, konsultacinėse ir vyriausybinėse institucijose dirbantys IT specialistai.

Asociacija yra žinoma savo tarptautiniais CISA® ir CISM® sertifikatais. 2007 metais sertifikatų sąrašą papildė CGEIT™, skirtas IT vadovams.

Svarbus Asociacijos raidos etapas buvo informacinių technologijų valdymo instituto ITGI ® įsteigimas 1998.

2002 metais įsteigtas ISACA® Lietuva skyrius aktyviai dalyvauja Lietuvos informacinės visuomenės veikloje ir jungia apie 100 Lietuvos IT profesionalų.

Pagrindinis Asociacijos tikslas yra skatinti asmenų lavinimąsi, siekiant pagerinti ir vystyti jų sugebėjimus atlikti auditą ar/ir teikti valdymo konsultacijas informacinių sistemų audito ir kontrolės srityje.

Kiti Asociacijos tikslai:

1. propaguoti Asociacijos narių lavinimąsi, plėsti įgytas žinias ir įgūdžius srityse, susijusiose su informacine sauga, kokybės užtikrinimu ir kontrole;

2. skatinti narių laisvą apsikeitimą informacija, susijusia su IS auditu ir kontrole, kokybės užtikrinimo ir saugos metodikomis, principais bei problemų sprendimų būdais;

3. skatinti narių tarpusavio bendravimą, informuoti narius apie naujus įvykius IS audito ir valdymo, kokybės užtikrinimo bei saugos srityse, kuris būtų naudingas Asociacijos nariams ir jų darbdaviams;

4. populiarinti Asociaciją ir didinti IS audito ir valdymo, kokybės užtikrinimo ir informacijos saugos profesionalų prestižą;

5. skatinti ir populiarinti Informacinės visuomenės vystymąsi Lietuvoje;

6. puoselėti profesinius kontaktus tarp narių, vystyti tarptautinius santykius su ISACA® nariais kitose šalyse;

7. informuoti įmonių vadovus, auditorius, universitetus ir IS specialistus apie IS audito ir valdymo principų svarbą užtikrinant efektyvų informacinių technologijų (toliau tekste – “IT”) išteklių planavimą ir panaudojimą.

Jei jus sudomino narystė Asociacijoje, narystės formas rasite čia.

ISACA LITHUANIA Skyriaus nuostatos (Bylaws of ISACA LITHUANIA)(52544 b)