Sertifikacija 

 

CISA, CISM, CGEIT, CRISC, COBIT ir kibernetinės saugos sertifikacijos

ISACA administruoja 4 globaliai pripažintas profesionalų certifikacijas IT audito, saugos,  valdymo and rizikos profesionalams. ISACA organizuoja sertifikacinius egzaminus dukart metuose, birželį ir gruodį.

Taip pat ISACA turi COBIT5 Produkto certifikacijas, bei kibernetinės saugos CSX sertifikacijas.

CISA, CISM, CGEIT ir CRISC sertifikacijų reikalavimai:

  • Išlaikytas egzaminas
  • Darbo patirtis
  • Profesinės etikos kodekso laikymasis
  • Nuolatinio lavinimosi programos (CPE) reikalavimų laikymasis
  • Atitiktis atitinkamiems standartams

ISACA Lietuva padeda pasiruošti sertifikacijos kursams bei nuolatinio mokymosi reikalavimais. 

Daugiau informacijos apie ISACA sertifikacijas ir registraciją egzaminui gausite http://www.isaca.org/certification.

Certified Information Systems Auditor CISA Logo
(CISA)

CISA certifikacija yra pasaulinis pripažinimas tiems, kas audituoja, stebi, ir vertina organizacijų informacines technologijas ir verslo sistemas.
Daugiau >>

 

Certified Information Security Manager CISM certification logo
(CISM)

Sertifikuotas informacijos saugos vadovas – CISM® sertifikatas skirtas informacijos saugos valdymo specialistams. Ši sertifikacija liudija, kad informacijos saugos specialistas turi patirties ir žinių, leidžiančių teikti tinkamas vadybos ir konsultavimo paslaugas. CISM apibrėžia pagrindines kompetencijas ir tarptautinius veiklos standartus, kuriuos privalo įvykdyti asmenys, atsakingi už informacijos saugos valdymą.
Daugiau >> 

 
CGEIT Logo

Certified in the Governance of
Enterprise IT (CGEIT)

CGEIT yra profesinis sertifikatas, suteikiamas profesionalams, kurie valdo arba teikia valdymo ir konsultavimo paslaugas didelių įmonių IT ir kurie nori jų patirties ir žinių pripažinimo.
Daugiau >>

 

CRISC Logo

Certified in Risk and Information        
Systems Control (CRISC)

Sertifikuotas informacinių sistemų rizikos kontrolės specialistas (CRISC™, tariamas “see-risk”) tai sertifikacija, sukurta siekiant įvertinti platų informacinių sistemų kūrimo, diegimo, valdymo profesionalų žinias ir jų pajėgumą valdyti susijusią riziką. Labiausiai šiuo sertifikatu siekiama įvertinti praktines profesionalų žinias identifikuojant, vertinant, stebint ir imantis priemonių tokią riziką valdyti.

CRISC sertifikatas skirtas ne tik specialisto, pripažinto savo srityje, identifikavimui, bet ir pagelbės bendrovėms, įdarbinančioms šios srities specialistus, siekti verslo tikslų efektyviai išnaudojant ir valdant IS priimtiname rizikos lygmenyje

Daugiau >>

 

COBIT sertifikacijos

COBIT5 sertifikacijos yra kelios:

  • Cobit Foundation
  • Cobit Implementation
  • Cobit Assesor

Daugiau apie COBIT sertifikacijas rasite Cobit5 Education puslapiuose.

Lietuvoje ISACA turi du sertifikuotus Cobit Foundation dėstytojus, ir vis didėjantį skaičių sertifikuotų Cobit Foundation specialistų - šiuo metu yra bent 11 asmenų, iki metų pabaigos planuojama sertifikuotų turėti bent 20 asmenų.

2014 metais bendradarbiaujant ISACA'ai su Valstybės kontrole buvo apmokyti virš 40 specialistų tiek iš privataus, tiek iš valstybinio sektoriaus.

Jei domina COBIT mokymai ir sertifikacijos, prašome susisiekti su ISACA Lietuva.

Kibernetinės saugos sertifikacijos

ISACA, matydama didelį poreikį įvairaus lygio kibernetinės saugos specialistų, ruošia kibernetinės saugos kvalifikacijos sertifikacijas.

Šiuo metu yra paruošta pirmoji sertifikacija - CSX - Cybersecurity Fundamentals Certificate: http://www.isaca.org/cyber/