Akateemiset suhteet 

Akateemiset suhteet –toimikunta

Osana toimintaansa ISACA Finland Chapter ja sen Akateemiset suhteet –toimikunta ylläpitää yhteistyösuhteita yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, joissa koulutetaan toimialamme tulevaisuuden osaajia. ISACAlle on tärkeää, että alan tulevat ammattilaiset tuntevat yhdistyksen toimintaa sekä alan keskeisimpiä viitekehyksiä.

Vuosittainen stipendiohjelma

ISACA Finland Chapter ja sen Akateemiset suhteet –toimikunta haluaa tukea alalle suuntautumista tarjoamalla erinomaisesti opinnoissaan menestyneille opiskelijoille mahdollisuuden hakea vuosittain stipendejä.

ISACA Finland Chapterin stipendiohjelmassa palkitaan hyvään tietohallintatapaan, tietojärjestelmätarkastukseen, tietoturvallisuuteen ja sekä IT-riskienhallintaan liittyviä tutkimustöitä.

Stipendiohjelmaan voivat hakea maisterin-, lisensiaatin-, tai tohtorintutkinnon (ylemmän asteen korkeakoulututkinto) tai ammattikorkeakoulujen opinnäytetyön tutkimussuunnitelmien ja vuosittain erikseen ilmoitettavan ajankohdan aikana valmistuneiden opinnäytetöiden kirjoittajat.

Hakuaika on vuosittain 1.4-31.5. välisenä aikana. Stipendiohjelman tarkempi kuvaus ja hakemuslomake löytyvät yhdistyksen sivuilta stipendiohjelman käynnistettyä.