Toimintaperiaatteet 

Visio

Luotettavuutta ja lisäarvoa liiketoimintaan hyvän tietohallintatavan ja tietotekniikan valvonnan avulla.

Strategia

 • Tietojärjestelmätarkastus (IT-tarkastus) on toiminnan perusta
  • Tietojärjestelmätarkastus on tietohallinnon, tietojärjestelmien ja tietotekniikan ohjauksen, valvonnan ja kontrollien tarkastamista
  • IT-tarkastajan tulee ymmärtää tietohallintokäytännöt, tietoturvaratkaisut ja muut IT-kontrollit voidakseen tarkastaa
  • Tietoturva-ammattilaisen tulee ymmärtää tarkastusnäkökulma - miksi, miten
  • Tietohallintoammattilaisen tulee ymmärtää tarkastusnäkökulma - miksi, miten
  • IT-riskienhallinta täydentää muita näkökulmia
  • IT-tarkastus / tietoturva / IT Governance / IT riskienhallinta ammattilaisten yhteistoiminnalla saavutetaan parhaat tulokset
 • Kansainväliset mallit (Cobit, Risk IT, Val IT, IT Governance) sovelletaan Suomen oloihin
  • Resurssien rajallisuus
  • Toimintaympäristön ja kulttuurin erot
 • Perusasiat mukana aina: jäsenkokoukset, koulutustoiminta
  • IT-tarkastus, tietoturva, IT Governance ja IT riskienhallinta näkökulmat tasapuolisesti
  • Yhdistys tukee ja aktivoi uutta alan toimintaa ja tutkimusta
   Jäsen esittää hallitukselle uutta toimintamuotoa (työryhmää), yhdistys antaa rahallista tukea toiminnan käynnistämiseksi