האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע

 סניף ISACA בישראל

 

כביתם של מקצועני IT בתחומי הבקרה, הביקורת, האבטחה והממשל בסביבה של מערכות מידע וטכנולוגיות המידע פועל האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע - במסגרת מטרותיו - לקיים ערבי עיון, כנסים והדרכות בתחומים הרלבנטיים מתוך מגמה לקדם ולהעלות את המודעות למקצועות הביקורת, הבקרה ואבטחה של מערכות המידע ברחבי הארץ.

ISACA והאיגוד המהווה את הסניף הישראלי שלה, מבוססת על חברות אישית ולעתים החבר הינו בעל המקצוע היחיד - יהיה זה ביקורת מערכות מידע, אבטחה ו/או ממשל טכנולוגיות מידע - בארגון שלו. החברות ב- ISACA ובאיגוד משקפת מגוון רקעים ומיומנויות ההופכים את שדה ממשל מערכות המידע ולשדה דינאמי ומאתגר.

     

 

 

   מה חדש?