Znajdziesz nas na:

LinkedIn

Facebook

Twitter

 

Witamy w ISACA Warszawa

Celem ISACA Warszawa jest działalność edukacyjna w zakresie:

  • ładu informatycznego,
  • kontroli,
  • bezpieczeństwa,
  • audytu,
  • zapewnienia jakości systemów informatycznych i
  • zarządzania ryzykiem informatycznym.
Stowarzyszenie, w szczególności, ma na celu ponoszenie kompetencji swoich członków.

ISACA Warszawa jest organizacją afiliowaną przy międzynarodowym stowarzyszeniu ISACA.