Aktiviteter 

 

ISACA Norway Chapter ønsker å øke kunnskapene til våre medlemmer gjennom å avholde faglige arrangementer gjennom året. Dette gjør vi gjennom å avholde medlemsmøter, julemøte, årsmøte og konferanser.  

Finn mer informasjon om våre aktiviteter på ISACA Norway Chapter sine nye nettsider: https://engage.isaca.org/norwaychapter/home