Aktiviteter 

 

ISACA Norway Chapter ønsker å øke kunnskapene til våre medlemmer gjennom å avholde faglige arrangementer gjennom året. Dette gjør vi gjennom å avholde medlemsmøter, julemøte, årsmøte og konferanser. Det oppfordres til også å delta i både nasjonale og internasjonale konferanser avholdt av ISACA. Årlig avholdes det en Skandinavisk konferanse og flere internasjonale konferanser.

Vi vil i aktivitetskalenderen legge ut invitasjoner til både våre egne og andres arrangementer. Husk å sjekke denne siden jevnlig.

 Kommende aktiviteter

Upcoming Chapter Events

6 Dec 2017
ISACA julemøtet 6 Dec 2017 10:00 AM - 6 Dec 2017 10:00 AM

TBD