Certifiering 

 

Studentmedlemskap

Funderar du på en karriär inom IT? Genom att bli medlem i ISACA kommer du att öka dina möjligheter att lyckas inom en rad olika IT-områden som säkerhet, revision, säkerhet, risk, integritet, regel efterlevnad och många fler!

Studentansökan

 

CISA, CISM, CGEIT och CRISC certifieringen

ISACA administrerar fyra olika certifieringar som är globalt erkända IT-certifieringar inom revision, säkerhet, styrning och risk. ISACA har två skrivningstillfällen per år, i juni och december, för de som vill bli certifierade.

För att bli certifierad krävs det:

  • Godkänt resultat från ett skrivningstillfälle
  • Relevant erfarenhet
  • Uppfyllande av ISACA:s yrkesetiska regler (Code of Professional Ethics) 
  • Uppfyllande av kraven på kontinuerlig vidareutbildning (CPE) 
  • Efterlevnad av ISACAS standarder

För mer information om certifieringarna och för att registrera dig till ett skrivningstillfälle gå till http://www.isaca.org/certification.

Det går också bra att skicka frågor via mejl till certifiering@isaca.se, i synnerhet om du upplever att det är något du inte förstår på de engelska sidorna. 

Utbildning

Inför skrivningstillfället rekommenderar ISACA Sweden Chapter att du går en översiktsutbildning som går igenom de områden som respektive certifiering innehåller. Det ger dig möjlighet att hitta dina svagheter så att du kan lägga din värdefulla tid på rätt områden.

 ISACA Sweden Chapter anordnar normalt översiktsutbildningar för ISACAs certifieringar under mars/april samt september/oktober. Utbildningarna som erbjuds varierar beroende på intresse men vi kan erbjuda kurser inom alla ISACA certifieringar och områden, vänligen se läs mer om certifieringarna på den globala hemsidan (http://www.isaca.org/CERTIFICATION/Pages/default.aspx).

Vänligen se nedan för 2018 års planering för certifieringstillfällen och utbildningstillfällen. Mer information kommer publiceras på denna sida och skickas även ut till medlemmar via mail.

 

9/4, 16/4 samt 23/4 2018 (3 dagar): (hålls på engelska)
• Certified Information Security Manager (CISM) 
 

Anmälan till CISM-kursen

 

 

December: ISACA Certifieringsprov
• Certified Information Systems Auditor (CISA)
• Certified Information Security Manager (CISM)
• Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
• Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

Kontakta certifiering@isaca.se för mer information eller frågor kring utbildningar. 

Villkor, avbokning, förbehåll

ISACA Sweden Chapter erbjuder "nöjd kundgaranti": Om du genomför en översiktsutbildning (i ISACA Sweden Chapters regi) men inte klarar examinationen vid första försöket får du gå om utbildningen gratis vid nästa tillfälle (utbildningsmaterial införskaffas själv av deltagaren).

Vid avbokning senast sista bokningsdag återbetalas avgiften minus en administrativ kostnad på 800 kr + moms. Vid avbokning därefter sker ingen återbetalning.

Förbehåll vid för få deltagare: Om antalet anmälda deltagare understiger 5 förbehåller sig ISACA Sweden Chapter rätten att ställa in utbildningen senast dagen efter sista bokningsdag. I sådant fall återbetalas hela avgiften.

Certified Information Systems Auditor CISA Logo
(CISA)

Certifieringen är den globalt erkända titeln för personer  som kontrollerar, övervakar och bedömer en organisations informationsteknik och affärsssystem.


More >>

 

Certified Information Security Manager CISM certification logo
(CISM)

Detta är är en unik ledningsfokuserad certifiering för individer som utformar, bygger och hanterar informations-säkerhetsprogram. CISM är den ledande certifieringen för informationssäkerhetschefer.

More >> 

 
CGEIT Logo

Certified in the Governance of
Enterprise IT (CGEIT)

CGEIT bestyrker ett brett spektrum av personer för deras kunskap om principer och praxis för IT-styrning samt hur man tillämpar dem.

More >>

CRISC Logo

Certified in Risk and Information        
Systems Control (CRISC)

New CRISC (uttalas "se-risk") är utformad för IT-proffs som har hands-on erfarenhet av riskidentifiering, bedömning och utvärdering; riskrespons; riskövervakning; IS-kontroll-utformning och införande; och IS-kontrollövervakning och underhåll.

More >>