Nyheter 

 

Studentmedlemskap

Funderar du på en karriär inom IT? Genom att bli medlem i ISACA kommer du att öka dina möjligheter att lyckas inom en rad olika IT-områden som säkerhet, revision, säkerhet, risk, integritet, regel efterlevnad och många fler!

Studentansökan

 

ISACA Månadsbrev Mars 20182018-03-15 07:43

Månadsbrevet för mars 2018 har nu skickats ut till samtliga medlemmar. Om du inte har tagit emot det, kan du även läsa det här
 


Årsstämma 2018 - 26 april2018-03-14 17:31

Den 26:e april hålls ISACA Sweden Chapters Årsstämma.
Motioner skall inkomma senast 14 dagar före årsstämman (skickas till info@isaca.se).
 
Årsstämmans dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötets ordförande och sekreterare
3. Fastställande av dagordning
4. Upprättande av röstlängd
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
7. Behandling av senaste årsredovisning
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet
10. Val av styrelse
10 a. ordförande, vice styrelseordförande, sekreterare och kassör
10 b. ansvariga i stående kommittéer
11. Val av revisor
12. Val av nomineringskommitté
13. Behandling av övriga ärenden
14. Mötet avslutas
 
Datum: Torsdag 26/4 2018, 15:00–15:45
 
Plats: 7A Odenplan - Adress: Norrtullsgatan 6, Stockholm
 
 
ISACA Sweden Chapter


Vi behöver mer kvantitativ riskanalys!2018-03-14 17:28

Vi behöver mer kvantitativ riskanalys!
 
Vi behöver mer kvantitativ riskanalys!
- Hur kan man skapa tydligare beslutsunderlag för säkerhetsinvesteringar?
- Hur kan man förutse aktuella risker effektivare?
- Kort sagt, hur kan man skapa riskanalyser som är bättre än "experter gissar"?
 
Föredragen kommer att hållas av:
- Bengt Berg, Cybercom
- Martin Bergling, Nixu
 
Agenda (totalt 2 timmar)
- Introduktion: varför behöver vi bättre riskanalyser? (MB)
- MonteCarlo-simulering av risk (MB)
- Paus
- Att förutsäga framtiden - varför gör vi så lätt fel vid riskbedömning? (BB)
- Frågor och diskussion (BB, MB)
 
Observera att din anmälan är bindande. Eventuell avbokning måste göras skriftligen till anmalan@isaca.se senast per sista anmälningsdag. Om du får förhinder kan du skicka någon i ditt ställe. En administrativ avgift om 500 kr tas ut av dem som anmält sig men inte avbokat senast sista avbokningsdag - eller om ersättare uteblir.
 
Datum: Torsdag 26/4 2018, 13:00–15:00
 
Plats: 7A Odenplan - Adress: Norrtullsgatan 6, Stockholm
 
 
ISACA Sweden Chapter


"NIS? Ytterligare EU regler som vi behöver känna till, eller?" samt " GDPR, säkerhet och incident"2018-03-13 19:20

ISACA Programkommitté i Göteborg inbjuder dig till ett kvällsseminarium med följande innehåll: "NIS? Ytterligare EU regler som vi behöver känna till, eller?" samt " GDPR, säkerhet och incident"
 
NIS (Rikard Bodforss)
I Maj ska NIS direktivet vara omsatt i lagstiftning och ha trätt i kraft. NIS direktivet är ett EU direktiv som berör säkerhet i samhällskritisk infrastruktur och de svenska lagstiftarna är nu i full färd med att formalisera lagtexterna. Rikard kommer att prata om vad NIS direktivet innebär, samt vad status är för lagstiftningsarbetet. Vad säger remissinstanserna och hur ser SOU förslaget ut? Hur ska vi förhålla oss till de nya reglerna?
 
Rikard Bodforss, VD och grundare Bodforss Consulting AB. Rikard jobbar som oberoende säkerhetskonsult med inriktning mot säkerhet i industriella kontrollsystem och IT forensik. Han har lång erfarenhet inom säkerhetsområdet både på strategisk och tekniskt operativ nivå. Han har bland annat jobbat som IT-chef på förvaltningen Kretslopp och vatten med ansvar för IT säkerhet och SCADA strategi.
 
GDPR, säkerhet och incident (Andreas Crusell och Henrik Björkdahl)
Andreas Crusell, säkerhetsansvarig och Henrik Björkdahl, IT säkerhetsarkitekt på Collector Bank delar med sig kring införandet av GDPR, informations- och IT-säkerhet och Incidenthantering samt loggning på Collector
 
Observera att din anmälan är bindande. Eventuell avbokning måste göras skriftligen till anmalan@isaca.se senast per sista anmälningsdag. Om du får förhinder kan du skicka någon i ditt ställe. En administrativ avgift om 500 kr tas ut av dem som anmält sig men inte avbokat senast sista avbokningsdag - eller om ersättare uteblir.
 
Datum: Onsdagen den 4 april 2018, 17:30–19:30
 
Plats: Collector Bank, Lilla Bommens torg 11, Göteborg
 
 
Primär vid frågor eller avanmälan:;
andreas.crusell@collectorbank.se;
Sekundär:;
Petra.eyram@volvocars.com
 
ISACA Sweden Chapter


IT Security Insights 20182018-02-23 07:10

ISACA medverkar och är Mediapartner på IT Security Insights 2018 i Stockholm den 27 april. Som medlem i ISACA får du rabatt på konferenspriset (35%). Rabattkod skickas ut separat samt är du medlem kan du även skicka en fråga till info@isaca.se så får du rabattkoden.
 


CISM Preparation Course 20182018-02-15 17:20

Förberedande kurs inför CISM certifiering 2018
Kursen hålls på svenska
 
ISACA arrangerar en tredagarskurs som förberedelse inför CISM certifiering. Detta år har vi valt att arrangera kursen som tre endagskurser: 9/4, 16/4 samt 23/4 2018
 
Scope of the course
 
This official ISACA CISM Exam Preparation 3-Day-Course focuses exclusively on the essential areas covered in the Certified Information Systems Manager® Exam and offers a series of sample exam questions that provides participants with a "feel" of the format and the types of questions encountered on the CISM exam. The correct answers of each question are also reviewed for a better understanding of expectations. Participants gain valuable experience reviewing these core sections and answering sample exam questions with an experienced CISM exam instructor.
 
Who should attend?
 
Individuals, who design, implement and manage an enterprise’s information security program..
• Security managers.
• Security directors.
• Security officers.
• Security consultants.
• Executive and Operational Managers.
 
Why should I attend a 3 day exam preparation course on CISM?
 
1. This ISACA official Prep Course will enable you during 3 full days to focus on the CISM exam away from your workplace.
2. You will be able to exchange remarks and experiences with ISACA CISM instructor and other CISM exam participants.
3. You will solve at least 100 exam sample questions in class.
4. You will learn valuable tips and tricks on the CISM exam.
5. You will meet other CISM exam participants with whom you can stay in touch after the course.
6. Participants will learn also how other potential CISM exam participants solve CISM questions.
 
Course format
 
This year will try a new format where the course is done over 3 weeks, 1 day each week. This is to give the participants some time to self-study between the weeks and have a higher chance of succeeding at the test. This will be evaluated for next year’s courses.
 
Course leader
 
Fredrik Cederborg
 
The course is held in Swedish.
 
Location
 
The course will be held in the premises of Transcendent Group. Detailed instructions will follow.
 
Included meals
 
Lunch and coffee is included in the price.
 
Course material
 
Course material such as CISM Study guide is not included in the price.
We recommend that each attendee will buy this documentation on their own.
 
Pris
 
ISACA Member 12400 SEK + moms
Non-member ISACA 13400 SEK + moms
 


ISACA Fakta i Månadsbrev 2016-20172018-01-04 16:02

I våra månadsbrev under 2016-2017 har vi haft ett separat avsnitt för fakta, där du får referenser som kan vara bra att ha i det dagliga arbetet. Här har vi har samlat dessa avsnitt, för att göra det lättare för dig att snabbt och enkelt att hitta.