Nyheter 

 

Studentmedlemskap

Funderar du på en karriär inom IT? Genom att bli medlem i ISACA kommer du att öka dina möjligheter att lyckas inom en rad olika IT-områden som säkerhet, revision, säkerhet, risk, integritet, regel efterlevnad och många fler!

Studentansökan

 

ISACA Månadsbrev Juni 20182018-06-16 21:07

Månadsbrevet för juni 2018 har nu skickats ut till samtliga medlemmar. Om du inte har tagit emot det, kan du även läsa det här
 


ISACAs behandling av personuppgifter2018-05-10 20:19

ISACAs behandling av personuppgifter
 
Vi har publicerat hur vi hanterar personuppgifter för att uppfylla dataskyddsförordningens krav under "Om Oss" på vår hemsida www.isaca.se
 
 
ISACA Sweden Chapter


ISACA Sweden Chapters stipendium 20182018-05-06 10:39

Har du skrivit ett examensarbete inom IT-säkerhet, IT-styrning eller IT-revision
 
Ansök om ISACA Sweden Chapters stipendium
 
Uppsatsen skall ha inkommit per e-post till research@isaca.se, senast den 1 juli 2018. Ange namn, adress, telefonnr och e-postadress där du kan nås för all korrespondens.
 
Nomineringskommittén, vars beslut ej kan överklagas, utser de tre stipendiaterna senast den 1 oktober 2018
 


CISM Preparation Course 20182018-02-15 17:20

Förberedande kurs inför CISM certifiering 2018
Kursen hålls på svenska
 
ISACA arrangerar en tredagarskurs som förberedelse inför CISM certifiering. Detta år har vi valt att arrangera kursen som tre endagskurser: 9/4, 16/4 samt 23/4 2018
 
Scope of the course
 
This official ISACA CISM Exam Preparation 3-Day-Course focuses exclusively on the essential areas covered in the Certified Information Systems Manager® Exam and offers a series of sample exam questions that provides participants with a "feel" of the format and the types of questions encountered on the CISM exam. The correct answers of each question are also reviewed for a better understanding of expectations. Participants gain valuable experience reviewing these core sections and answering sample exam questions with an experienced CISM exam instructor.
 
Who should attend?
 
Individuals, who design, implement and manage an enterprise’s information security program..
• Security managers.
• Security directors.
• Security officers.
• Security consultants.
• Executive and Operational Managers.
 
Why should I attend a 3 day exam preparation course on CISM?
 
1. This ISACA official Prep Course will enable you during 3 full days to focus on the CISM exam away from your workplace.
2. You will be able to exchange remarks and experiences with ISACA CISM instructor and other CISM exam participants.
3. You will solve at least 100 exam sample questions in class.
4. You will learn valuable tips and tricks on the CISM exam.
5. You will meet other CISM exam participants with whom you can stay in touch after the course.
6. Participants will learn also how other potential CISM exam participants solve CISM questions.
 
Course format
 
This year will try a new format where the course is done over 3 weeks, 1 day each week. This is to give the participants some time to self-study between the weeks and have a higher chance of succeeding at the test. This will be evaluated for next year’s courses.
 
Course leader
 
Fredrik Cederborg
 
The course is held in Swedish.
 
Location
 
The course will be held in the premises of Transcendent Group. Detailed instructions will follow.
 
Included meals
 
Lunch and coffee is included in the price.
 
Course material
 
Course material such as CISM Study guide is not included in the price.
We recommend that each attendee will buy this documentation on their own.
 
Pris
 
ISACA Member 12400 SEK + moms
Non-member ISACA 13400 SEK + moms