ISACA DAGEN 

 

ISACA DAGEN 2017 - 29 SEPTEMBER

ISACA Sweden Chapter invites to ISACA Sweden Chapter Day 2017 conference that takes place on September 29’th, 2017, 08:00-17:00, with dinner event until 22:00. Extra annual general meeting will be held 16:30-17:00.

The Conference is held in both English and Swedish language.

The location is at Stockholm Waterfront Congress Center, Nils Ericson's Plan 4 Stockholm (3 min from the Central station).

Registration: Take me to the registration page.

ISACA is proud to present four international and three Swedish speakers covering the areas of audit, governance, risk and security, besides the ISACA 2017 Scholarship Award winner.

Goal with the conference is to have a mix of tracks covering subjects around areas of Cyber security, if possible, Cloud security.

The conference has a general Cyber Security track this year, which gives wiggle room for the prospective speaker to suggest their own subjects. Some suggested subjects are listed below:

● Cloud Security (Molnsäkerhet)

● GDPR (Dataskyddsförordningen)

● Security penetration testing (Säkerhetstestning / Penetrationstestning)

CPE: 7

 

ISACA DAGEN 2017 - 29 SEPTEMBER

ISACA Sverige bjuder in dig till ISACA dagen 2017, en konferens som arrangeras den 29e September 2017, kl 08:00 - 17:00 med avslutande middag till kl 22:00.Extra årsstämma kommer att hållas 16:30-17:00.

Konferensen hålls på engelska och svenska.

Plats och tid: Stockholm Waterfront Congress Center, Nils Ericson's Plan 4 Stockholm (3 min från centralstationen

Anmälan: Ta mig till registreringssidan.

På ISACA-dagen presenterar vi fyra internationella och tre svenska talare där ämnen som berörs omfattar revision, styrning, risk och säkerhet, samt att vi utser vinnaren av ISACAs stipendium för 2017

Målet med konferensen är att ha en mix av spår som berör Cybersäkerhet och Molnsäkerhet

Konferensen har ett generellt spår för cybersäkerhet detta år, vilket ger utrymme för talare att angripa detta utifrån sin egen synvinkel vilket omfattar:

● Molnsäkerhet (Cloud Security)

● Dataskyddsförordningen (GDPR)

● Säkerhetstestning / Penetrationstestning (Security penetration testing )

CPE: 7