ISACA 2017 Nordic Conference 

 

ISACA Nordic Conference 4-5 april i Göteborg

 

The 2017 Nordic ISACA conference will be held on April 4th-5th at Gothia Towers in Gothenburg. The conference is dedicated to presenting topics and educational tracks with a unique perspective. Each track will have a blend of technical and managerial topics that will enhance the learning experience and actively motivate and challenge the way you work.

As an ISACA member the price is 9 950 SEK and as a non-ISACA member 10 950 SEK (25% VAT will be added). For registration use this link.

For conference pages use this link.

You can download the ISACA Nordic conference brochure here: Link to brochure.


Årets Nordiska ISACA konferens arrangeras den 4-5 april på Gothia Towers. Konferensen innehåller ämnen coh lärorika spår med ett unikt innehåll. Varje spår har en blandning av tekniska och administrativa ämne som kommer att tillföra erfarenhet och aktivit motivera och förändra hur du arbetar.

Som medlem i ISACA är priset för att delta 9 950 SEK och om du inte är medlem 10 950 SEK (25% moms tillkommer). Anmälan till konferensen: följ denna länk.

Konferenssidorna hittar du vid denna länk.