Om oss 

 

ISACA Sweden Chapter

ISACA Sweden Chapter är en oberoende intresseorganisation som hjälper verksamhets- och IT-ledare att maximera värdet och styra risker med fokus på information och teknologi. ISACA grundades 1969 och är en ”non-profit” medlemsorganisation som stödjer specialister inom områdena ”information security, assurance, risk management and governance”. Dessa specialister förlitar sig till ISACA som en betrodd källa till kunskap, standards, certifieringar och som intressegrupp gällande information och teknologi. ISACA hjälper sina medlemmar och deras arbetsgivare att säkerställa tillit i och värde från informationssystem. ISACA Sweden Chapter är den svenska grenen med c:a 650 medlemmar. Globalt c:a 140 000 i 180 länder.

Vår postadress är:
ISACA Sweden Chapter
Box 19112
104 32 Stockholm

Vår E-postadress är:
info@isaca.se  

 

Vi satsar på ökat nordiskt samarbete!

Ett ökat samarbete har inletts mellan de nordiska grenarna av ISACA; Sverige, Norge och Danmark. Ett resultat av detta är ISACA Nordic Conference som arrangeras en gång per år.

 

ISACA Sweden Chapter växer!

Intresset för ISACA Sweden Chapter i Sverige växer och vi har nu regelbundet arrangemang i Stockholm, Malmö och Göteborg. Vi tittar på olika sätt att nå ut till ännu fler områden. Om du skulle vilja ha hjälp och stöd med att komma igång med att ordna arrangemang på någon ort hör av dig till program@isaca.se

 

Engagera dig i ISACA Sweden Chapter!

Vi söker alltid nya aktiva medlemmar som kan föra föreningen framåt. Du kan tjäna CPE-timmar för din certifiering! Hör av dig till info@isaca.se med din intresseanmälan.

 

ISACAs etiska regler

För alla som certifierat sig i någon av ISACAs certifieringar gäller ISACA etiska regler. Klicka här för mer information!

 

ISACAs privacy policy

ISACA Sweden Chapter regler för anmälning och avbokning hittar du i följande dokument: Länk till privacy policy.

 

ISACAs behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen(GDPR)

Personuppgiftsansvarig

ISACA Sweden Chapter är personuppgiftsansvarig, dvs. ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar vid registrering av event eller då du engagerar dig i styrelse eller kommittéer samt om du abonnerar på ISACA Swedens tjänst för medlemsinformation och inte är medlem i ISACA (se nedan för uppgift avseende medlemsregister), Personuppgifter som kan behandlas

Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress dvs. uppgifter som du själv lämnat till ISACA Sweden Chapter.

Vid anmälan till event kan även andra personuppgifter förekomma.

Medlemsregister

ISACA international är personuppgiftsansvarig (controller), där ISACA Sverige tar del av medlemssuppgifter för att kunna driva verksamheten och hur dessa personuppgifter behandlas är reglerat i det Chapter Affiliate Agreement (CAA) som finns mellan ISACA International och ISACA Sweden Chapter.

Ändamålen med behandlingen

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap i ISACA Sweden Chapter, ditt deltagande vid olika event samt för att fullgöra övriga åtaganden som enligt ISACA Sweden Chapters stadgar åvilar oss gentemot dig som medlem. Som medlem får du bl.a. information om medlemsmöten, kallelser till årsmöten samt annan information om föreningens verksamhet.

Utlämnande till annan part

Personuppgifterna kan för samma ändamål som anges ovan, förutom av ISACA Sweden Chapter, komma att behandlas av annan organisation/samarbetspartner. Detta endast för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser/skyldigheter mot våra medlemmar och som föreligger enligt stadgar, lag eller andra författningar.

Information om behandling av personuppgifter, rättelse m.m

Du har rätt att, på begäran, utan kostnad, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Det är av största vikt för ISACA Sweden Chapter att de personuppgifter som behandlas om dig är korrekta. Icke korrekta uppgifter kommer att rättas snarast möjligt.

Du har också rätt att begära radering av dina uppgifter där ISACA Sweden Chapter är personuppgiftsansvarig. Observera att uppgifter avseende medlemskap i ISACA skall begäras hos ISACA International på www.isaca.org.

Vidare har du rätt att begära begränsning av behandling av dina uppgifter samt att inge klagomål till Datainspektionen.

Läs mer om behandling av personuppgifter på www.datainspektionen.se.

Kontakt

ISACA Sweden Chapter

e-post: info@isaca.se eller via brev till ISACA Swedens adress som finns på www.isaca.se.