Please Sign In

Members, please sign in to access chapter information, including essential members-only content. If you are not sure you are a member, please sign in, and then click to My ISACA on the main ISACA web site to view your membership status and your chapter.Non-members are welcome to visit the public pages of this site.

Välkommen till ISACA Sweden Chapter

ISACA Sweden Chapter är en heltäckande intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IS/IT-området. Föreningen verkar för medlemmarnas kompetensutveckling och för ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan kollegor över hela världen. ISACA Sweden Chapter är den svenska grenen av den världsomspännande organisation. I Sverige är vi drygt 650 medlemmar och globalt ca. 140 000 i 180 länder. Du kan läsa mer om ISACA här www.isaca.org/about-ISACA/.

 

 Chapter News

Den nya ISACA hemsidan är tyvärr inte tillgänglig just nu2018-11-14 07:12
Tyvärr har länken till den nya hemsidan upphört att fungera och arbete pågår att återställa den. Vi följer utvecklingen löpande och gör vårt bästa för att få det att fungera snarast möjligt.
More..

ISACA Månadsbrev Oktober 20182018-10-16 07:01
Månadsbrevet för oktober 2018 har nu skickats ut till samtliga medlemmar. Om du inte har tagit emot det, kan du även läsa det här Länk till månadsbrev.
More..

ISACAs behandling av personuppgifter2018-05-10 20:19
ISACAs behandling av personuppgifter Vi har publicerat hur vi hanterar personuppgifter för att uppfylla dataskyddsförordningens krav under "Om Oss" på vår hemsida www.isaca.se Du hittar uppgifterna här. ISACA Sweden Chapter
More..