Please Sign In

Members, please sign in to access chapter information, including essential members-only content. If you are not sure you are a member, please sign in, and then click to My ISACA on the main ISACA web site to view your membership status and your chapter.Non-members are welcome to visit the public pages of this site.

Välkommen till ISACA Sweden Chapter

ISACA Sweden Chapter är en heltäckande intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IS/IT-området. Föreningen verkar för medlemmarnas kompetensutveckling och för ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan kollegor över hela världen. ISACA Sweden Chapter är den svenska grenen av den världsomspännande organisation. I Sverige är vi drygt 600 medlemmar och globalt ca. 110 000 i 80 länder. Du kan läsa mer om ISACA här www.isaca.org/about-ISACA/.


 News

ISACA Sweden Chapters sista event innan sommaren2015-05-10 16:50
Sista eventet innan sommaren, den 1:a juni angående IT Governance och revision av Business Continuity Planning hålls hos KPMG på Tegelbacken 4A i Stockholm kl. 17.30 Eventet avslutas med en extra årsstämma för att rösta angående tillägget till ISACA
More..

COBIT2015-03-02 20:40
COBIT (Control Objectives for Information Technologi) är en komplett beskrivning av rekommenderade processer för att åstadkomma en bra styrning av IT-verksamheten (utveckling, anskaffning, drift) som håller på att bli ”de facto standard/best practice
More..