Please Sign In

Members, please sign in to access chapter information, including essential members-only content. If you are not sure you are a member, please sign in, and then click to My ISACA on the main ISACA web site to view your membership status and your chapter.Non-members are welcome to visit the public pages of this site.

Välkommen till ISACA Sweden Chapter

ISACA Sweden Chapter är en heltäckande intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IS/IT-området. Föreningen verkar för medlemmarnas kompetensutveckling och för ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan kollegor över hela världen. ISACA Sweden Chapter är den svenska grenen av den världsomspännande organisation. I Sverige är vi drygt 600 medlemmar och globalt ca. 110 000 i 80 länder. Du kan läsa mer om ISACA här www.isaca.org/about-ISACA/.


 News

SIS - Rätt säkerhet2015-03-29 23:46
Den 27:e maj håller SIS i eventet Rätt Säkerhet.ISACA är partner, varför ISACAs medlemmar får gå på detta event till ett reducerat pris (1.500 kr). Skriv ISACA i övrigtfältet när du anmäler dig för att ta del av rabatten. Rabatten syns inte på bekrä
More..

COBIT2015-03-02 20:40
COBIT (Control Objectives for Information Technologi) är en komplett beskrivning av rekommenderade processer för att åstadkomma en bra styrning av IT-verksamheten (utveckling, anskaffning, drift) som håller på att bli ”de facto standard/best practice
More..