Please Sign In

Members, please sign in to access chapter information, including essential members-only content. If you are not sure you are a member, please sign in, and then click to My ISACA on the main ISACA web site to view your membership status and your chapter.Non-members are welcome to visit the public pages of this site.

Välkommen till ISACA Sweden Chapter

ISACA Sweden Chapter är en heltäckande intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IS/IT-området. Föreningen verkar för medlemmarnas kompetensutveckling och för ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan kollegor över hela världen. ISACA Sweden Chapter är den svenska grenen av den världsomspännande organisation. I Sverige är vi drygt 650 medlemmar och globalt ca. 140 000 i 180 länder. Du kan läsa mer om ISACA här www.isaca.org/about-ISACA/.

 

 Chapter News

ISACA Månadsbrev April 20182018-04-16 07:04
Månadsbrevet för april 2018 har nu skickats ut till samtliga medlemmar. Om du inte har tagit emot det, kan du även läsa det här Länk till månadsbrev.
More..

ISACA Årsredovisning 20172018-04-08 08:53
Årsredovisningen för 2017 är nu tillgänglig här. Föreningen håller årsstämma den 26 april enligt kallelse som skickats ut samt som publicerats här. Observera att adressen får årsstämman har ändrats sedan kallelsen skicades ut och kommer att hållas p
More..

Årsstämma 2018 - 26 april2018-03-14 17:31
Den 26:e april hålls ISACA Sweden Chapters Årsstämma. Motioner skall inkomma senast 14 dagar före årsstämman (skickas till info@isaca.se). Årsstämmans dagordning1. Mötets öppnande2. Val av mötets ordförande och sekreterare3. Fastställande av dagord
More..

Vi behöver mer kvantitativ riskanalys!2018-03-14 17:28
Vi behöver mer kvantitativ riskanalys! Vi behöver mer kvantitativ riskanalys! - Hur kan man skapa tydligare beslutsunderlag för säkerhetsinvesteringar? - Hur kan man förutse aktuella risker effektivare? - Kort sagt, hur kan man skapa riskanalyse
More..

IT Security Insights 20182018-02-23 07:10
ISACA medverkar och är Mediapartner på IT Security Insights 2018 i Stockholm den 27 april. Som medlem i ISACA får du rabatt på konferenspriset (35%). Rabattkod skickas ut separat samt är du medlem kan du även skicka en fråga till info@isaca.se så få
More..