Please Sign In

Members, please sign in to access chapter information, including essential members-only content. If you are not sure you are a member, please sign in, and then click to My ISACA on the main ISACA web site to view your membership status and your chapter.Non-members are welcome to visit the public pages of this site.

Välkommen till ISACA Sweden Chapter

ISACA Sweden Chapter är en heltäckande intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IS/IT-området. Föreningen verkar för medlemmarnas kompetensutveckling och för ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan kollegor över hela världen. ISACA Sweden Chapter är den svenska grenen av den världsomspännande organisation. I Sverige är vi drygt 650 medlemmar och globalt ca. 140 000 i 180 länder. Du kan läsa mer om ISACA här www.isaca.org/about-ISACA/.

 

 Chapter News

ISACA Månadsbrev Augusti 20182018-08-15 11:44
Månadsbrevet för augusti 2018 har nu skickats ut till samtliga medlemmar. Om du inte har tagit emot det, kan du även läsa det här Länk till månadsbrev.
More..

ISACA Månadsbrev Juni 20182018-06-16 21:07
Månadsbrevet för juni 2018 har nu skickats ut till samtliga medlemmar. Om du inte har tagit emot det, kan du även läsa det här Länk till månadsbrev.
More..

ISACAs behandling av personuppgifter2018-05-10 20:19
ISACAs behandling av personuppgifter Vi har publicerat hur vi hanterar personuppgifter för att uppfylla dataskyddsförordningens krav under "Om Oss" på vår hemsida www.isaca.se Du hittar uppgifterna här. ISACA Sweden Chapter
More..

ISACA Sweden Chapters stipendium 20182018-05-06 10:39
Har du skrivit ett examensarbete inom IT-säkerhet, IT-styrning eller IT-revision Ansök om ISACA Sweden Chapters stipendium Uppsatsen skall ha inkommit per e-post till research@isaca.se, senast den 1 juli 2018. Ange namn, adress, telefonnr och e-pos
More..

CISM Preparation Course 20182018-02-15 17:20
Förberedande kurs inför CISM certifiering 2018 Kursen hålls på svenska ISACA arrangerar en tredagarskurs som förberedelse inför CISM certifiering. Detta år har vi valt att arrangera kursen som tre endagskurser: 9/4, 16/4 samt 23/4 2018 Scope of th
More..