Please Sign In

Members, please sign in to access chapter information, including essential members-only content. If you are not sure you are a member, please sign in, and then click to My ISACA on the main ISACA web site to view your membership status and your chapter.Non-members are welcome to visit the public pages of this site.

Välkommen till ISACA Sweden Chapter

ISACA Sweden Chapter är en heltäckande intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IS/IT-området. Föreningen verkar för medlemmarnas kompetensutveckling och för ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan kollegor över hela världen. ISACA Sweden Chapter är den svenska grenen av den världsomspännande organisation. I Sverige är vi drygt 650 medlemmar och globalt ca. 140 000 i 180 länder. Du kan läsa mer om ISACA här www.isaca.org/about-ISACA/.

 

 Chapter News

ISACA Månadsbrev April 20172017-04-18 20:15
Månadsbrevet för April 2017 har nu skickats ut till samtliga medlemmar. Om du inte har tagit emot det, kan du även läsa det här Länk till månadsbrev.
More..

ISACA Nordic Conference 20172017-04-06 14:17
Vi har nu publicerat bilder för våra fantastiska talare på ISACA Nordic Conference 2017 i Göteborg. De finns tillgängliga på vår Linkedin sida Länk till ISACA Sweden Chaptet på LInkedin.
More..

ISACA årsredovisning 20162017-04-06 08:44
I samband med årsmötet den 5 april 2017 presenterades årsredovisning för 2016. Denna är nu tillgänglig här. Länk till årsredovisning 2016.
More..

10% rabatt på Rätt Säkerhet2017-03-22 18:33
Den 17 maj 08:00 - 18.00 i Stockholm Som medlem i iSACA får du 10% rabatt och betalar endast 4 495 kr (normalt pris 4 995 kr) då du anmäler dig till konferensen Rätt Säkerhet som arrangeras av SIS. Ange "10 % ISACA” i Övrigtfältet vid bokning
More..