Please Sign In

Members, please sign in to access chapter information, including essential members-only content. If you are not sure you are a member, please sign in, and then click to My ISACA on the main ISACA web site to view your membership status and your chapter.Non-members are welcome to visit the public pages of this site.

Välkommen till ISACA Sweden Chapter

ISACA Sweden Chapter är en heltäckande intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IS/IT-området. Föreningen verkar för medlemmarnas kompetensutveckling och för ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan kollegor över hela världen. ISACA Sweden Chapter är den svenska grenen av den världsomspännande organisation. I Sverige är vi drygt 650 medlemmar och globalt ca. 140 000 i 180 länder. Du kan läsa mer om ISACA här www.isaca.org/about-ISACA/.

 

 Chapter News

Data privacy och informationssäkerhet 2016-09-23 07:03
Urban Thorsson och Andreas Crusell informationssäkerhetskonsulter på ÅF i Göteborg pratar dels övergripande om GDPR efter att lagen antogs i våras och kommer att fokusera på verktyg och metoder för att kartlägga information och risker utifrån ett inf
More..

ISACA-dagen 2016, den 5 oktober2016-08-23 14:26
Årets ISACA dag arrangeras som en för-konferens till ECIIA konferensen som vårt ISACA chapter arrangerar tillsammans med Internrevisorernas förening. Vi har 7 talare på vår ISACA dag som kommer att hållas på engelska:Jeff M Spivey, Laurance Dine, Dan
More..

ISACA arrangerar CISA och CRISC ubildningar2016-08-18 09:15
ISACA har två skrivningstillfällen per år, i juni och december, för de som vill bli certifierade. Till hösten kommer vi att arrangera utbildningar för CISA och CRISC: September (28-30): Certified Information Systems Auditor (CISA) Oktober (2-4):
More..

GRC-dagarna 20162016-04-12 15:00
Nu är anmälan till GRC-dagarna 2016 "ECIIA Conference" den 6-7 oktober öppen. Mer info, se www.eciiastockholm2016.eu
More..