Please Sign In

Members, please sign in to access chapter information, including essential members-only content. If you are not sure you are a member, please sign in, and then click to My ISACA on the main ISACA web site to view your membership status and your chapter.Non-members are welcome to visit the public pages of this site.

Välkommen till ISACA Sweden Chapter

ISACA Sweden Chapter är en heltäckande intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IS/IT-området. Föreningen verkar för medlemmarnas kompetensutveckling och för ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan kollegor över hela världen. ISACA Sweden Chapter är den svenska grenen av den världsomspännande organisation. I Sverige är vi drygt 600 medlemmar och globalt ca. 140 000 i 80 länder. Du kan läsa mer om ISACA här www.isaca.org/about-ISACA/.

 

Nominera till nästa års styrelse!

Nu är det dags att nominera kandidater till ISACA Sweden Chapters styrelse. Nomineringstiden löper fram till den 31 januari 2016.

Du som är medlem är välkommen att nominera en person som du bedömer lämplig för uppdraget. Kandidaten måste vara, eller bli,  medlem i ISACA för att vara aktuell för uppdraget. Ju fler nomineringar valberedningen får, desto bättre blir underlaget till en väl fungerande styrelse.

Namn och kontaktuppgifter lämnas tillsammans med en kort motivering till valberedningen på e-post: valberedning@isaca.se. Slutligt val sker vid årsmötet 2016.

Nomineringskommittén ISACA Sweden Chapter 

Jenny Sjöström, Tomas Munkby och Pelle Söderberg