Please Sign In

Members, please sign in to access chapter information, including essential members-only content. If you are not sure you are a member, please sign in, and then click to My ISACA on the main ISACA web site to view your membership status and your chapter.Non-members are welcome to visit the public pages of this site.

Välkommen till ISACA Sweden Chapter

ISACA Sweden Chapter är en heltäckande intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IS/IT-området. Föreningen verkar för medlemmarnas kompetensutveckling och för ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan kollegor över hela världen. ISACA Sweden Chapter är den svenska grenen av den världsomspännande organisation. I Sverige är vi drygt 600 medlemmar och globalt ca. 110 000 i 80 länder. Du kan läsa mer om ISACA här www.isaca.org/about-ISACA/.


 News

ISACA Årsmöte med inledande seminarium om ”Säkerhet i system och produkter" Torsdagen den 24 April 2014-04-03 23:53
Mer info och anmälan på  http://www.isaca.org/Membership/Local-Chapter-Information/Pages/ChapterEvents.aspx?ChapterId=088   Alla dokument inför årsmötet http://www.isaca.org/chapters4/Sweden/OmOss/Pages/page4.aspx  
More..