Please Sign In

Members, please sign in to access chapter information, including essential members-only content. If you are not sure you are a member, please sign in, and then click to My ISACA on the main ISACA web site to view your membership status and your chapter.Non-members are welcome to visit the public pages of this site.

Välkommen till ISACA Sweden Chapter

ISACA Sweden Chapter är en heltäckande intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IS/IT-området. Föreningen verkar för medlemmarnas kompetensutveckling och för ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan kollegor över hela världen. ISACA Sweden Chapter är den svenska grenen av den världsomspännande organisation. I Sverige är vi drygt 650 medlemmar och globalt ca. 140 000 i 180 länder. Du kan läsa mer om ISACA här www.isaca.org/about-ISACA/.

 

 Chapter News

ISACA Månadsbrev Oktober 20172017-10-16 17:11
Månadsbrevet för Oktober 2017 har nu skickats ut till samtliga medlemmar. Om du inte har tagit emot det, kan du även läsa det här Länk till månadsbrev.
More..

CISM Preparation Course 20172017-09-27 21:11
Förberedande kurs inför CISM certifiering 2017 Kursen hålls på svenska ISACA arrangerar en tredagarskurs som förberedelse inför CISM certifiering. Detta år har vi valt att arrangera kursen som tre endagskurser: 23/10, 30/10 samt 6/11 2017 (hålls på
More..

MSB bjuder in ISACAs medlemmar till test av metodstödet för inflormationssäkerhet2017-09-14 19:28
Du har nu möjlighet att delta i Workshop där det reviderade metodstödet för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet testas Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter från
More..