Сертификация 

 

CISA, CISM, CGEIT и CRISC Сертификати

ISACA предлага четири международно признати сертификата за професионалисти  в областа на  Одит на информационни системи, Информационна Сигурност, Управление на ИТ и Риск. ISACA провежда сертификационни изпити два пъти годишно през Юни и Декември.

За придобиване на сертификат се изисква:

  • Успешно положен изпит
  • Опит в съответната област
  • Спазване на Кодекса за Професионална Етика
  • Съответствие със стандартите

Подробна информация за сертификатите предлагани от  ISACA и регистрация за изпит можете да получите на: http://www.isaca.org/certification.

Certified Information Systems Auditor CISA Logo
(CISA)

Сертификатът Certified Information Systems Auditor (CISA) е въведен с цел да бъдат признати знанията и опита на професионалистите, които се занимават с одит, контрол и сигурност на информационни системи

Повече>>

 

Certified Information Security Manager CISM certification logo
(CISM)

Сертификатът Certified Information Security Manager (CISM) е насочен към професионалисти, които управляват, проектират, наблюдават и оценяват информационната сигурност на корпоративно ниво.

Повече>> 

 
CGEIT Logo

Certified in the Governance of
Enterprise IT (CGEIT)

Сертифицирането по програмата CGEIT допринася за повишаване знанията и уменията на специалисти в областта на управление на информационното обслужване както и за подобряване на практиката по управление на ИТ в организациите. 

Повече>>

CRISC Logo

Certified in Risk and Information        
Systems Control (CRISC)

New CRISC (произнася се "си риск") е предназначен за ИТ професионалисти които се занимават с идентифициране, оценка и мониторинг на риска при дизайн, имплементациа,контрол, минитиринг и поддръжка на информационни системи.

Повече>>