ИСАКА София 

 

ISACA е неправителствена организация с нестопанска цел , световен лидер в управлението, сигурността, контрола и обезпечаването на ИТ.

Филиала на асоциацията в София е основан през 2007 от доброволци, членове на ИСАКА, и е регистриран според бълграското законодателство като организация с несъюзна и нестопаска цел.

Нашата цел е да участваме и организираме семинари и работни групи, да провеждаме регулярни срещи с нашето ръководство и членове и да помагаме за популяризирането на професията на одитора на информационни системи както и специалистите и експертите по информационна сигурност .