Other Conferences 

 

Conferences announced on this page are not sponsored by ISACA Denmark Chapter, but thought to be of interest to members.

SCADA - oprustning af kritisk infrastruktur 2018

Den 14.-15. november 2018 er det igen tid tid til konferencen SCADA – Oprustning af kritisk infrastruktur.

Danske virksomheder er under konstant angreb fra statsstøttede udenlandske hacker-grupper og IT-spioner. Dette øger kravene til IT-sikkerheden, beredskabsplaner og backup-systemer.
Med den teknologiske udvikling og dets muligheder kommer også en øget kompleksitet og IT-krav. Hvordan forbedres konfigurationer på produktionsudstyr uden produktionsstop og uden at gå på kompromis med sikkerheden?

Forsyningslinjerne som elektricitet, brændstof, varme, vand og internet er essentielle for, at samfundet kan fungere. Afbræk i forsyningslinjerne kan have katastrofale konsekvenser for både landet som helhed, men også for den enkelte borger og virksomhed. Sektorerne styres i stigende grad af digitale styrings- og overvågningssystemer. Disse IT-systemer skal sikres mod driftsforstyrrelser, bevidste angreb og utilsigtede hændelser, så risikoen for forsyningsnedbrud minimeres, og eventuelle konsekvenser heraf begrænses.

 

Temaer på årets konference
• Cybertruslen mod Danmark og Cyberforsvar af SCADA-enheder
• Bekendtgørelse om IT-beredskab for el- og naturgassektorerne
• Praktisk Implementering af IT-bekendtgørelsen
• Cyber security og Netværk
• IEC62443
• IT-sikkerhed i automationsdelen
• Insider-truslen
• OT security on Production Facilities
• Cyber Security og Netværk i et fabriksmiljø

Konferencen giver gode muligheder for at netværke med repræsentanter fra en en lang række større forsynings- samt produktionsselskaber.

ISACA medlemmer får en rabat på DKK 1699 ekskl. moms ved brug af rabatkoden 18Scada-ISACA

Yderligere information om program, venue, tilmelding m.m. findes på konferencens hjemmeside.