Oferty Pracy 

 

Praca czeka na audytora bezpieczeństwa informacji,
menadżera bezpieczeństwa informacji, 
specjalistę w zakresie analizy ryzyk 


Zgodnie z wytycznymi Rekomendacji H KNF w wersji z 2017 roku dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach, pkt. 23.1. (...) karta audytu powinna określać co najmniej: 
h) odpowiednią liczbę audytorów wewnętrznych posiadających stosowne certyfikaty zawodowe uznanych organizacji międzynarodowych przydatne w pracach audytora wewnętrznego (np. Certified Internal Auditor – CIA, Professional Risk Manager – PRM, Financial Risk Manager – FRM, Certified Information Systems Auditor - CISA), 


15 Top-Paying Certifications for 2019

https://www.globalknowledge.com/us-en/resources/resource-library/articles/top-paying-certifications/ 

$115,471

1

Google Certified Professional Cloud Architect

$139,529

2

Project Management Professional (PMP®)

$135,798

3

Certified ScrumMaster®

$135,441

4

AWS Certified Solutions Architect – Associate

$132,840

5

AWS Certified Developer – Associate

$130,369

6

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure

$121,288

7

ITIL® Foundation

$120,566

8

Certified Information Security Manager (CISM)  - ISACA

$118,412

9

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)  - ISACA

$117,395


15 Top-Paying Certifications for 2018

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/03/12/15-top-paying-it-certifications-in-2018/  

1

Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)  - ISACA

$121,363

2

AWS Certified Solutions Architect Associate

$121,292
3

Project Management Professional (PMP®)

$114,473
4

AWS Certified Developer - Associate

$114,148
5

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

$111,475
6

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)  - ISACA

$111,049

7

Certified Information Security Manager (CISM) - ISACA

$108,043

8

Certified ScrumMaster

$106,938
9

Certified Ethical Hacker (CEH)

$106,375
10

Six Sigma Green Belt

$104,099

11

Citrix Certified Professional - Virtualization (CCP-V)

$103,424

12

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) - Server Infrastructure

$100,656

13

Certified Information Systems Auditor (CISA) - ISACA

$99,684


15 Top-Paying Certifications for 2017

https://www.globalknowledge.com/us-en/content/articles/top-paying-certifications/ 

1

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)  - ISACA

$131,298

2

Certified Information Security Manager (CISM) - ISACA

$128,156

3

AWS Certified Solutions Architect Associate

$125,091

4

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

$121,729

5

Project Management Professional (PMP®)

$119,349

6

Certified Information Systems Auditor (CISA) - ISACA

$115,471

 


CISM #8 Valuable Security Certifications For 2017
http://www.darkreading.com/careers-and-people/8-valuable-security-certifications-for-2017/d/d-id/1328204?image_number=8


15 Top-Paying Certifications for 2016

https://www.globalknowledge.com/ca-en/content/articles/2016-top-paying-certifications/

1

AWS Certified Solutions Architect Associate

$125,871

2

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)  - ISACA

$122,954

3

Certified Information Security Manager (CISM) - ISACA

$122,291

4

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

$121,923

5

Project Management Professional (PMP®)

$116,094

6

Certified Information Systems Auditor (CISA) - ISACA

$113,320


15 Top-Paying Certifications for 2015

http://www.globalknowledge.com/training/generic.asp?pageid=3736

1

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)  - ISACA

$119,227

2

Certified Information Security Manager (CISM) - ISACA

$118,348

3

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

$110,603

4

Project Management Professional (PMP®)

$109,405

5

Certified Information Systems Auditor (CISA) - ISACA

$106,181