Oferty Pracy 

 

Praca czeka na audytora bezpieczeństwa informacji,
menadżera bezpieczeństwa informacji, 
specjalistę w zakresie analizy ryzyk 


Zgodnie z wytycznymi Rekomendacji H KNF w wersji z 2017 roku dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach, pkt. 23.1. (...) karta audytu powinna określać co najmniej: 
h) odpowiednią liczbę audytorów wewnętrznych posiadających stosowne certyfikaty zawodowe uznanych organizacji międzynarodowych przydatne w pracach audytora wewnętrznego (np. Certified Internal Auditor – CIA, Professional Risk Manager – PRM, Financial Risk Manager – FRM, Certified Information Systems Auditor - CISA), 


15 Top-Paying Certifications for 2017

https://www.globalknowledge.com/us-en/content/articles/top-paying-certifications/ 

1

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)  - ISACA

$131,298

2

Certified Information Security Manager (CISM) - ISACA

$128,156

3

AWS Certified Solutions Architect Associate

$125,091

4

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

$121,729

5

Project Management Professional (PMP®)

$119,349

6

Certified Information Systems Auditor (CISA) - ISACA

$115,471


CISM #8 Valuable Security Certifications For 2017
http://www.darkreading.com/careers-and-people/8-valuable-security-certifications-for-2017/d/d-id/1328204?image_number=8


15 Top-Paying Certifications for 2016

https://www.globalknowledge.com/ca-en/content/articles/2016-top-paying-certifications/

1

AWS Certified Solutions Architect Associate

$125,871

2

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)  - ISACA

$122,954

3

Certified Information Security Manager (CISM) - ISACA

$122,291

4

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

$121,923

5

Project Management Professional (PMP®)

$116,094

6

Certified Information Systems Auditor (CISA) - ISACA

$113,320


15 Top-Paying Certifications for 2015

http://www.globalknowledge.com/training/generic.asp?pageid=3736

1

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)  - ISACA

$119,227

2

Certified Information Security Manager (CISM) - ISACA

$118,348

3

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

$110,603

4

Project Management Professional (PMP®)

$109,405

5

Certified Information Systems Auditor (CISA) - ISACA

$106,181