ISACA Katowice -> Walne Zebranie Członków 2019 

 
Walne Zebranie Członków (WZC) ISACA Katowice Chapter

 


 

Informacje dotyczące Walnego Zebrania Członków 2019


Uchwała nr 5 WZC z dnia 13 maja 2019:

Członkowie ISACA Katowice - Stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych, zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu 13 maja 2019 r. w Sosnowicach, w wyniku głosowania jawnego postanowili wybrać następujący skład Zarządu:

 1. Łukasz Bydłosz
 2. Bartłomiej Dyrga
 3. Adam Mizerski
 4. Leszek Murański
 5. Małgorzata Pańkowska

Uchwała nr 6 WZC z dnia 13 maja 2019:

Członkowie ISACA Katowice - Stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych, zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu 13 maja 2019 r. w Sosnowicach, w wyniku głosowania jawnego postanowili wybrać następujący skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Lilianna Rother-Obrączka
 2. Marcin Duraj
 3. Maciej Jurkiewicz


„Walne Zebranie Członków ISACA Katowice Chapter”

13 maja 2019,

34-113 Sosnowice, ul. Szkolna
(budynek Klubu Sportowego Płomień Sosnowice)

Zgodnie z § 19 statutu ISACA Katowice - Stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych Zarząd ISACA Katowice Chapter podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków (WZC) na dzień 13 maja 2019 r. Miejsce WZC: 34-113 Sosnowice, ul. Szkolna (budynek Klubu Sportowego Płomień Sosnowice), godzina rozpoczęcia: 18:30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Przedstawienie listy Członków, ustalenie wymaganego quorum oraz stwierdzenie ważności Zebrania, a w przypadku braku quorum zakończenie Zebrania oraz zastosowanie zapisu § 18. Statutu Stowarzyszenia o wyznaczeniu, w ciągu 30 minut, drugiego terminu WZC.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad WZC.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za lata 2016-2018 r., w tym sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
8. Wybory do władz Stowarzyszenia:
8.1. Wybory do Zarządu,
8.2. Wybory do Komisji Rewizyjnej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Ze względów organizacyjno-logistycznych  uprzejmie prosimy Członków Naszego Stowarzyszanie planujących przyjazd o wstępną deklarację udziału poprzez rejestrację na https://isaca-2019-05-13.evenea.pl

 


 

Walne Zebranie Członków ISACA Katowice Chapter

14 czerwca 2018, 

32-091 Michałowice, Banasiówka 44a/1
 

Zgodnie z § 19 statutu ISACA Katowice - Stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych Zarząd ISACA Katowice Chapter podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków (WZC) na dzień 11 czerwca 2016 r. Miejsce WZC: 32-091 Michałowice, Banasiówka 44a/1,  godzina rozpoczęcia: 18:30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Przedstawienie listy Członków, ustalenie wymaganego quorum oraz stwierdzenie ważności Zebrania, a w przypadku braku quorum zakończenie Zebrania oraz zastosowanie zapisu § 18. Statutu Stowarzyszenia o wyznaczeniu, w ciągu 30 minut, drugiego terminu WZC.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad WZC.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w tym sprawozdanie finansowe.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja dotycząca kierunków działania Stowarzyszenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Ze względów organizacyjno-logistycznych  uprzejmie prosimy Członków Naszego Stowarzyszanie planujących przyjazd o wstępną deklarację udziału poprzez rejestrację na https://isaca-2018-06-14.evenea.pl

 

Informacje dotyczące Walnego Zebrania Członków 2017


Uchwała nr 5 WZC z dnia 16 maja 2017:

Członkowie ISACA Katowice Chapter - Stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych, zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu 16 maja 2017r. w Michałowice, Banasiówka 44a/1, w wyniku głosowania jawnego postanowili wybrać następujący skład Zarządu:

 1. Łukasz Bydłosz
 2. Bartłomiej Dyrga
 3. Adam Mizerski
 4. Leszek Murański
 5. Małgorzata Pańkowska
 6. Katarzyna Wadas-Klimczak
 7. Sylwia Wystub

Uchwała nr 6 WZC z dnia 16 maja 2017:

Członkowie ISACA Katowice Chapter - Stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych, zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu 16 maja 2017r. w Michałowice, Banasiówka 44a/1, w wyniku głosowania jawnego postanowili wybrać następujący skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Lilianna Rother-Obrączka
 2. Filip Piasecki
 3. Filip Woźniczka


 Walne Zebranie Członków ISACA Katowice Chapter

16 maja 2017, 

32-091 Michałowice, Banasiówka 44a/1
 

Zgodnie z § 19 statutu ISACA Katowice - Stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych Zarząd ISACA Katowice Chapter podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków (WZC) na dzień 16 maja 2017 r. Miejsce WZC: 32-091 Michałowice, Banasiówka 44a/1,  godzina rozpoczęcia: 18:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Przedstawienie listy Członków, ustalenie wymaganego quorum oraz stwierdzenie ważności Zebrania, a w przypadku braku quorum zakończenie Zebrania oraz zastosowanie zapisu § 18. Statutu Stowarzyszenia o wyznaczeniu, w ciągu 30 minut, drugiego terminu WZC.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad WZC.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za lata 2015-2016 r., w tym sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
8. Wybory do władz Stowarzyszenia:
8.1. Wybory do Zarządu,
8.2. Wybory do Komisji Rewizyjnej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
 

Ze względów organizacyjno-logistycznych  uprzejmie prosimy Członków Naszego Stowarzyszanie planujących przyjazd o wstępną deklarację udziału poprzez rejestrację na https://isaca-2017-05-12.evenea.pl


Informacje dotyczące Walnego Zebrania Członków 2016


Walne Zebranie Członków ISACA Katowice Chapter

11 czerwca 2016, 

32-091 Michałowice, Banasiówka 44a/1
 

Zgodnie z § 19 statutu ISACA Katowice - Stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych Zarząd ISACA Katowice Chapter podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków (WZC) na dzień 11 czerwca 2016 r. Miejsce WZC: 32-091 Michałowice, Banasiówka 44a/1,  godzina rozpoczęcia: 13:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Przedstawienie listy Członków, ustalenie wymaganego quorum oraz stwierdzenie ważności Zebrania, a w przypadku braku quorum zakończenie Zebrania oraz zastosowanie zapisu § 18. Statutu Stowarzyszenia o wyznaczeniu, w ciągu 30 minut, drugiego terminu WZC.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad WZC.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w tym sprawozdanie finansowe.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja dotycząca kierunków działania Stowarzyszenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.


Informacje dotyczące Walnego Zebrania Członków 2015


Uchwała nr 5 WZC z dnia 17 kwietnia 2015:

Członkowie ISACA Katowice Chapter - Stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych, zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu 17 kwietnia 2015r. w Hucisku, ul. Orle Gniazdo 20, w wyniku głosowania tajnego postanowili wybrać następujący skład Zarządu:

 

 1. Sylwia Wystub - Sekretarz
 2. Adam Mizerski - Prezes Zarządu ISACA Katowice Chapter
 3. Małgorzata Pańkowska - Członek Zarządu ISACA Katowice Chapter
 4. Agnieszka Boboli - Wiceprezes Zarządu ISACA Katowice Chapter
 5. Michał Chruciel - Wiceprezes Zarządu ISACA Katowice Chapter
 6. Piotr Welenc - Czonek Zarządu ISACA Katowice Chapter
 7. Łukasz Bydłosz - Skarbnik
 8. Jerzy Korytowski - Wiceprezes Zarządu ISACA Katowice Chapter
 9. Rafał Gucwa - Członek Zarządu ISACA Katowice Chapter 

 10. Uchwała nr 6 WZC z dnia 17 kwietnia 2015:

  Członkowie ISACA Katowice Chapter - Stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych, zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu 17 kwietnia 2015r. w Hucisku, ul. Orle Gniazdo 20, w wyniku głosowania tajnego postanowili wybrać następujący skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Lilianna Rother-Obrączka
  2. Bolesław Szomański
  3. Adam Zachara
  4. Przemysław Kołodziej
  5. Filip Piasecki