ISACA Katowice -> IIA Polska  

 

 IIA Polska zaprasza na

XI Konferencja PolCAAT"

Modele ochrony w dobie cyber-zagrożeń oraz rola audytu w systemie bezpieczeństwa. 

która odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r.,

w hotelu Marriott w Warszawie.

 

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas w tym roku, to m.in. stan i kierunki zmian cyber-zagrożeń, tj:

  • Ataki APT (Advanced persistent threat) - czy dotychczasowe podejście do bezpieczeństwa wystarczy?
  • Panel ekspertów dot. stanu i kierunków rozwoju zagrożeń.
  • Wyniki kontroli NIK w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz cyber-bezpieczeństwa.
  • Stan cyberbezpieczeństwa RP.
  • Panel ekspertów dot. stanu bezpieczeństwa RP oraz działań naprawczych
  • Dobre praktyki budowy oraz doskonalenia SZBT.
  • Rola audytu wewnętrznego w budowie, utrzymywaniu i rozwoju SZBI oraz SZCD.
  • Idealny system bezpieczeństwa – w poszukiwaniu jednorożca.
  • Narzędzia wspierające systemy bezpieczeństwa.

Więcej informacji na stronie konferencji

https://www.iia.org.pl/aktualnosci/konferencje/xi-konferencja-polcaat-25112015-r 

W ramach współpracy IIA oraz ISACA Katowice, członkowie ISACA Katowice mogą uzyskać 10% zniżkę od opłat konferencyjnych.