CISA Katowice 03-06.12.2019 

 
6-27.01.2015

Akredytowany kurs przygotowawczy
do egzaminu CISA

Termin: 03-06.12.2019 r.

Miejsce: Katowice Dokładny adres będzie podany w zaproszeniu 

Kurs jest oparty o oficjalne materiały szkoleniowe ISACA International.  

Kurs Przygotowawczy CISA trwa 4 dni i obejmuje 5 obszarów działania właściwych dla Audytora IT:

  • Obszar 1 - Proces Audytowania Systemów Informacyjnych
  • Obszar 2 - Od nadzoru do kierowania przetwarzaniem informacji
  • Obszar 3 - Nabywanie i rozwijanie systemów informacyjnych
  • Obszar 4 - Systemy informacyjne - eksploatacja, utrzymanie i wsparcie
  • Obszar 5 - Ochrona aktywów informacyjnych
  • Egzamin testowy

Uzupełnieniem dla w/w kursu są Warsztaty tworzone w formule zamkniętej w taki sposób aby w konkretnej organizacji wesprzeć proces zarządzania audytem w przetwarzaniu informacji.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, wystawione przez ISACA Katowice.

Dodatkowe informacje zawiera formularz zgłoszeniowy:

 2019_CISA_Formularz_zgłoszeniowy_Kurs_CISA.pdf   

Kontakt: szkolenia@isaca.katowice.pl


Informacje organizacyjne:

Miejsce szkolenia: Katowice )
Szkolenie odbywa się w godzinach 9-17
Organizator zapewnia przerwy kawowe oraz lunch.

Hotele zlokalizowane w odległości 20 min marszem od siedziby ISACA:
IBIS budget Katowice Al. Roździeńskiego 18 http://www.ibis.com/pl/hotel-6601-ibis-budget-katowice-centrum/index.shtml
Novotel Katowice Al. Roździeńskiego 16 http://www.novotel.com/pl/hotel-3377-novotel-katowice-centrum/index.shtml


Z badania Goldman Recruitment Salary Survey 2015 (http://www.goldmanrecruitment.pl/ebooks/Salary_Survey_2015/files/assets/common/downloads/Salary%20Survey%202013.pdf) wynika, że blisko 60% osób zatrudnionych w obszarze audytu IT lub zarządzania bezpieczeństwem IT posiada przynajmniej jeden z kilku dostępnych certyfikatów (np. ACCA, CIMA, CIA, CISA, CISSP). Wśród tych certyfikatów jest również certyfikat ISACA. Przykładowo średnie miesięczne wynagrodzenie brutto profesjonalisty posiadającego certyfikat CISA lub CISSP wyniosło na stanowisku IT Security Manager i IT Security Expert odpowiednio 18 500 zł oraz 13 000 zł. 


Zgodnie z §286 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych audytorem wewnętrznym może być osoba która:

 5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA)

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20091571240&type=3


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych

 4. Certified Information System Auditor (CISA)

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20101771195&type=2