CISA Days 

 

Warsztaty przygotowawcze

do egzaminu CISA

Termin: do uzgodnienia

Miejsce: siedziba ISACA Katowice Chapter ul. Lompy 2/10, 40-040 Katowice 

Warsztaty oparte o oficjalne materiały szkoleniowe ISACA International.  

Wychodząc na przeciw uczestnikom naszych kursów proponujemy udział w warsztatach przygotowawczych do egzaminu CISA.  Zakres szkolenia streścić można za pomocą trzech krótkich słów: TESTY - TESTY - TESTY.

 

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest posiadanie przez uczestników podręcznika "CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual, 11th Edition" 

Przy zgłoszeniu do 20 maja organizator zapewnia zakup materiałów za dodatkową opłatą"

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, wystawione przez ISACA Katowice.

Dodatkowe informacje zawiera formularz zgłoszeniowy:

 2016_CISA-Days_Formularz_zgłoszeniowy_Warsztaty_CISA.pdf   

Kontakt: szkolenia@isaca.katowice.pl


Z badania Goldman Recruitment Salary Survey 2015 (http://www.goldmanrecruitment.pl/ebooks/Salary_Survey_2015/files/assets/common/downloads/Salary%20Survey%202013.pdf) wynika, że blisko 60% osób zatrudnionych w obszarze audytu IT lub zarządzania bezpieczeństwem IT posiada przynajmniej jeden z kilku dostępnych certyfikatów (np. ACCA, CIMA, CIA, CISA, CISSP). Wśród tych certyfikatów jest również certyfikat ISACA. Przykładowo średnie miesięczne wynagrodzenie brutto profesjonalisty posiadającego certyfikat CISA lub CISSP wyniosło na stanowisku IT Security Manager i IT Security Expert odpowiednio 18 500 zł oraz 13 000 zł. 


Zgodnie z §286 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych audytorem wewnętrznym może być osoba która:

 5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA)

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20091571240&type=3


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych

 4. Certified Information System Auditor (CISA)

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20101771195&type=2