CISA Warszawa  

 

Akredytowany kurs przygotowawczy
do egzaminu CISA

w Warszawie

Termin: xx-xx.xx.20xx r.

Miejsce: wkrótce więcej informacji 

Kurs jest oparty o oficjalne materiały szkoleniowe ISACA International.  

Kurs Przygotowawczy CISA trwa 4 dni i obejmuje 5 obszarów działania właściwych dla Audytora IT:

  • Obszar 1 - Proces Audytowania Systemów Informacyjnych
  • Obszar 2 - Od nadzoru do kierowania przetwarzaniem informacji
  • Obszar 3 - Nabywanie i rozwijanie systemów informacyjnych
  • Obszar 4 - Systemy informacyjne - eksploatacja, utrzymanie i wsparcie
  • Obszar 5 - Ochrona aktywów informacyjnych
  • Egzamin testowy

Uzupełnieniem dla w/w kursu są Warsztaty tworzone w formule zamkniętej w taki sposób aby w konkretnej organizacji wesprzeć proces zarządzania audytem w przetwarzaniu informacji.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, wystawione przez ISACA Katowice.

Dodatkowe informacje zawiera formularz zgłoszeniowy:

 2019_CISA_Formularz_zgłoszeniowy_Kurs_CISA_Warszawa.pdf   

Kontakt: szkolenia@isaca.katowice.pl