Historia i opis stowarzyszenia ISACA 

 

Stowarzyszenie ISACA zostało zarejestrowane przez osoby, które dostrzegły potrzebę stworzenia jednego źródła informacji i wytycznych w rozwijającym się obszarze audytu mechanizmów kontrolnych dla systemów komputerowych. Obecnie, ISACA liczy ponad 115 000 członków i sympatyków na całym świecie.

Opis

Stowarzyszenie ISACA powstało w 1967, gdy niewielka grupa osób wykonujących podobną pracę – polegającą na audytach mechanizmów kontrolnych w systemach komputerowych, które w tamtym czasie stawały się coraz istotniejsze dla funkcjonowania ich firm – spotkała się, by omówić potrzebę stworzenia jednego źródła informacji i wytycznych w tej dziedzinie. W 1969 roku grupa formalnie zarejestrowała EDP Auditors Association (Stowarzyszenie audytorów EPD). W 1976 roku Stowarzyszenie powołało fundację edukacyjną, by podjąć szeroko zakrojony wysiłek badawczy zmierzający do poszerzenia wiedzy o nadzorze i kontroli IT oraz ich wartości. Stowarzyszenie znane wcześniej jako Information Systems Audit and Control Association (Stowarzyszenie ds. audytu i kontroli systemów informatycznych), obecnie używa jedynie akronimu ISACA, by zaznaczyć, że służy szerokiemu gronu osób zawodowo zajmujących się ogólnie pojętym nadzorem IT.

Obecnie stowarzyszenie ISACA liczy ponad 115 000 członków i sympatyków, których cechuje duża różnorodność. Mieszkają i pracują w ponad 180 krajach i zajmują wiele różnych stanowisk związanych z IT – są między innymi audytorami SI, konsultantami, wykładowcami, specjalistami ds. bezpieczeństwa SI, osobami nadzorującymi tworzenie i przestrzeganie przepisów prawa, szefami działów informatyki i audytorami wewnętrznymi. Niektórzy dopiero zaczynają pracę w tej dziedzinie, inni należą do średniego szczebla zarządzania, jeszcze inni zajmują najwyższe stanowiska w swoich firmach. Członkowie Stowarzyszenia pracują w praktycznie wszystkich gałęziach gospodarki, wliczając w to finanse i bankowość, księgowość, agencje rządowe i sektor państwowy, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz firmy produkcyjne. Ta różnorodność pozwala członkom uczyć się od siebie nawzajem i wymieniać bardzo odmienne poglądy na szereg rozmaitych tematów zawodowych, co od dłuższego czasu było i jest uważane za jedną z silnych stron ISACA.

Globalna sieć

Kolejnym atutem Stowarzyszenia jest sieć oddziałów. ISACA liczy ponad 200 oddziałów założonych w ponad 80 krajach na całym świecie. Oddziały te zapewniają swoim członkom szkolenia, współdzielenie zasobów, poparcie, możliwość tworzenia społeczności zawodowej oraz szereg innych korzyści na szczeblu lokalnym. Tu można sprawdzić, czy w Waszym pobliżu jest oddział Stowarzyszenia.

Od czasu powstania stowarzyszenie ISACA stało się pionierską organizacją o zasięgu światowym, zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się nadzorem, kontrolą, bezpieczeństwem i audytem informatycznym. Praktycy na całym świecie stosują się do standardów audytu SI oraz standardów kontroli SI opracowanych przez Stowarzyszenie. Prace badawcze prowadzone przez Stowarzyszenie dotyczą dokładnie tych kwestii zawodowych, które stanowią wyzwanie dla członków i sympatyków ISACA.

Certyfikat CISA (Certified Information Systems Auditor) jest uznawany na całym świecie; od daty jego ustanowienia uzyskało go już ponad 109 000 profesjonalistów. Certyfikat CISM (Certified Information Security Manager) jako jedyny jest adresowany do specjalistów zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem informacji; uzyskało go już ponad 25 000 profesjonalistów. Certyfikat CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) promuje rozwój profesjonalistów, którzy chcą zyskać uznanie jako osoby mające doświadczenie oraz wiedzę z zakresu nadzoru IT; uzyskało go już ponad 6 000 profesjonalistów. Certyfikat CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) jest przeznaczony dla profesjonalistów IT, którzy identyfikują ryzyka i zarządzają nimi opracowując, wdrażając i utrzymując stosowne mechanizmy kontrolne w systemach informatycznych; uzyskało go już ponad 17 000 profesjonalistów.

ISACA publikuje ISACA Journal, wiodące czasopismo techniczne poświęcone kontroli zarządczej nad informacją. Stowarzyszenie jest gospodarzem szeregu międzynarodowych konferencji skupiających się zarówno na kwestiach technicznych jak i zarządczych, dotyczących grup zawodowych zajmujących się zapewnieniem, kontrolą, bezpieczeństwem oraz nadzorem IT. ISACA, wraz z powołanym IT Governance Institute wyznacza kierunki dla społeczności zajmującej się kontrolą zarządczą IT oraz służy profesjonalistom IT poprzez dostarczanie elementów potrzebnych w nieustannie zmieniającym się globalnym otoczeniu.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat produktów i usług oferowanych przez stowarzyszenie prosimy o kontakt na membership@isaca.org.

Więcej informacji