CSX 

 

Sertificēts kiberdrošības speciālists (CSX)

CSX logo

Pārliecinošs ISACA aptaujāto studentu vairākums plāno strādāt pozīcijās, kurās nepieciešamas zināšanas par kiberdrošību. Tomēr katrs piektais stāsta, ka viņu universitātēs netiek piedāvāti kursi par kiberdrošību. Tikai mazākā puse aptaujāto studentu uzskata, ka viņiem absolvējot būs piemērotas prasmes un zināšanas šajā jomā.
Lai novērstu kiberdrošības profesionāļu trūkumu darba tirgū, ISACA ir izveidojusi jaunu izglītības iniciatīvu "CSX Kiberdrošība NEXUS", izstrādājusi izglītības platformu Kiberdrošības zināšanu apguvei, tādējādi nodrošinot šajā jomā nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas vairākos kompetenču līmeņos:

Šo sertifikāta satura izstrādē ir piedalījušies vairāki industrijas eksperti, kas nodrošinājuši praktiski pielietojamas zināšanas un harmonizējuši tās ar labo praksi, kompetenču ietvariem, standartiem, piemēram kā, National Institute of Standards and Technology — NIST;  National Initiative for Cybersecurity Education — NICE, Skills Framework for the Information Age — SFIA.

Kiberdrošības pamatu sertifikāts

Kiberdrošības pamatu sertifikāta eksāmenā pārbauda kiberdrošības pamatprincipu zināšanas piecās galvenajās jomās:

  • kiberdrošības koncepcijas;
  • kiberdrošības arhitektūras principi;
  • tīklu, sistēmu, lietojumprogrammu un datu kiberdrošība;
  • reaģēšana incidentu gadījumā;
  • drošības iesaistīšana, pārņemot jaunās tehnoloģijas.

Sertifikāts ir īpaši nozīmīgs tiem, kas nesen absolvējuši koledžu, universitāti, strādā iesācēja līmeņa pozīcijā, un tiem, kas vēlas karjeras izmaiņas un meklē iespējas kiberdrošības industrijā.
Sertifikāta programma ir arī viens no labākajiem veidiem, lai iegūtu zināšanas par kiberdrošības pamatprincipiem un nostiprinātu savas prasmes un zināšanas šajā svarīgajā jomā.

ISACA Kiberdrošības pamatu sertifikāta programma ir labs veids, kā ātri apmācīt darbiniekiem apgūt kiberdrošības pamatus un nodrošināt, ka viņiem ir vajadzīgās prasmes un zināšanas. Papildus individuālām iespējām iegādāties un kārtot eksāmenu, drīzumā būs arī uzņēmuma mēroga apmācību programmas. Sekojiet līdzi jaunumiem ISACA mājaslapā.

Sertifikācijas eksāmens pieejams tiešsaistē un to iespējams kārtot no savām mājām vai biroja.
Eksāmena cena ir 150 ASV dolāri; mācību grāmatas cena ISACA biedriem ir 45 ASV dolāri / pārējiem 55 ASV dolāri. Eksāmena un mācību grāmatas iegāde komplektā ISACA biedriem izmaksā $185  / pārējiem $195. Lai iegūtu detalizētāku eksāmena procesa aprakstu, jums ir iespēja bez maksas lejupielādēt Eksāmena rokasgrāmatu.
Pēc pamata sertifikācijas iegūšanas ir iespējams iegūtt kādu no nākamjiem CSX sertifikācijas līmeņiem.